Pražští radní zadali Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), aby zpracoval urbanistickou studii propojení obou ulic. Studie by měla být hotová v polovině příštího roku. Nové propojení má být dvoupruhové a vést od křižovatky ulic Malešická Na Jarově podél stávající železniční trati. Pod Jarovem se napojí na Českobrodskou ulici.

„Už nyní řešíme dopravní posílení v podobě nového propojení na Žižkově, které zajistí, že po vzniku nové čtvrti nebude zatížena ulice Jana Želivského,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr (Praha sobě).

Nové dopravní propojení je pro budoucí čtvrť klíčové

Kromě nového dopravního propojení a oživení blízkého žižkovského brownfieldu je také v plánu rekonstrukce Malešické ulice. Současně je potřeba tyto projekty podle Scheinherra „koordinovat i s přípravou tramvajové tratě Olšanská Habrová“. Ta by měla vést částečně na tělese nynější železnice.

Orientační mapka - Jarovská třídaZdroj: redakce„Nákladové nádraží Žižkov je pro Prahu příležitostí vytvořit místo, kde lidé budou nejen bydlet a pracovat, ale i trávit volný čas. Nová čtvrť nepochybně potřebuje i dostatečnou dopravní obslužnost. Rádi pro Prahu připravíme urbanistickou studii na nové dopravní propojení, které je pro budoucí čtvrť klíčové,“ vysvětlil Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Budoucí podobu celého areálu bývalého nákladového nádraží naznačuje memorandum, které všechny zúčastněné strany podepsaly letos v únoru. Samotná historická budova by měla být v budoucnu centrem nové převážně rezidenční čtvrti, která v okolí vznikne. Čelní budovu by měl využívat Národní filmový archiv, který do nového sídla přesune i odborná pracoviště, knihovnu a Kino Ponrepo.