Kontroloři prověřili závěrečný účet, vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky ministerstva za rok 2016. Kontrola se týkala i údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu.

Ministerstvo podle kontrolorů například chybovalo při vykázání povolenek na emise skleníkových plynů, které jsou specifickým nehmotným majetkem. "Ministerstvo tyto povolenky nesprávně ocenilo ke dni jejich zařazení do majetku. Když je pak k datu sestavení účetní závěrky ocenilo reálnou hodnotou, vyčíslilo nesprávně rozdíl z tohoto přecenění," uvedl NKÚ.

Kontroloři ministerstvu také vytkli, že v příloze účetní závěrky nevykázalo podmíněnou pohledávku ve výši téměř 727 milionů korun. Podle NKÚ vyplývala ze smlouvy o vzniku zástavního práva zapsaného v katastru nemovitostí. Dále ministerstvo nevykázalo podmíněné závazky z rámcových smluv na likvidaci důlních děl za více než 229 milionů korun.

Podle NKÚ ministerstvo také chybně nastavilo algoritmus pro výpočet údajů přehledu o peněžních tocích. To vedlo k vykázání chybných údajů tohoto přehledu, upozornili kontroloři.

"Ve všech případech se jednalo o administrativní pochybení, které nastalo v roce 2016 kvůli přechodu na nový ekonomický systém ministerstva," uvedla v reakci pro ČTK mluvčí ministerstva Petra Roubíčková. Nový systém dodatečné kontroly předejde opakování chyb do budoucna, dodala.

"Výše uvedené nesprávnosti však nemají rozsáhlý dopad na účetní závěrku, a tak mohl NKÚ konstatovat, že účetní závěrka MŽP za rok 2016 podává s výjimkou výše popsaných nesprávností věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky," uvedl NKÚ.