Soud poté na návrh ČNB jmenoval likvidátorem MSD Davida Termera. Důvodem odnětí licence byly závažné nedostatky v podnikání družstevní záložny, které poškozovaly zájmy vkladatelů a ohrožovaly bezpečnost a stabilitu finančního ústavu. MSD v reakci sdělilo, že postup ČNB byl nestandardní, likvidační a předem rozhodnutý. Družstvo také podalo trestní oznámení na neznámého pachatele.

MSD podle ČNB poskytovalo úvěry ve výši desítek i stovek miliónůkorun k financování nekonkrétních, neověřených i nereálných podnikatelských záměrů, neprověřovalo při tom řádně bonitu žadatele o úvěr, jeho předpoklady pro řádné a včasné splacení úvěru. Rovněžprý ignorovalo vazby svědčící o možném propojení jednotlivýchžadatelů o úvěr a nezabývalo se dalšími riziky spjatými s úvěrovými obchody.

Klienti by o peníze přijít neměli. Záložny jsou stejně jako banky pojištěny u Fondu pojištění vkladů (FPV). Ten poskytuje náhrady za pohledávky z vkladů bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen se sídlem v ČR ve výši 100 procent vkladu maximálně však 100.000 eur (přes 2,7 milionu Kč) na jednoho klienta v jedné bance. Podle mluvčíhoČNB Marka Petruše lze očekávat, že vklady členů budou vypláceny z FPV v horizontu týdnů až měsíců.

MSD má již od května na účtech zablokováno zhruba 2,3 miliardy korun, a to na základě podezření z vyvádění peněz do zahraničí. Zmrazení peněz se podle záložny dotklo zhruba 15.000 lidí z celé republiky. Proti rozhodnutí o zablokování záložna podala zatím neúspěšně několik stížností k pražskému vrchnímu soudu.

Odnětí povolení předcházelo předběžné opatření ČNB z května 2013, které MSD zakázalo přijímat vklady a poskytovat úvěry, a následné prvostupňové rozhodnutí ČNB ze září 2013 o odejmutí povolení působit jako družstevní záložna, proti kterému MSD podalo rozklad.

MSD vzniklo v roce 1999 jako malá regionální záložna se sídlem v Brně a s 30 zakládajícími členy. Podle údajů na jeho webu postupněnavýšilo původní základní kapitál 120.000 korun na současných 1,078 miliardy. Nyní jsou pobočky MSD v deseti krajských městech.