Výzva je první letošní v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) a o podporu v ní mohou žádat kraje, obce a organizace jimi zřizované, nestátní neziskové organizace, církve nebo organizační složky státu, například ministerstev.

U škol je podpora zaměřena na stavbu nových budov

U předškolního vzdělávání je podpora určena na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení. Cílem je zajistit dostatečnou kapacitu cenově dostupných zařízení pro děti do tří let v regionech, kde je takových školek nedostatek.

Rovněž u škol je podpora zaměřena na stavbu nových budov, na stavební úpravy, bezbariérové přístupy nebo vybavení odborných učeben. Evropské peníze mají směřovat do území se sociálně vyloučenou lokalitou.

Objem vyhlášených výzev činí přes 90 miliard korun

MMR v programovém období 2014 - 2020 tak dosud vyhlásilo 68 výzev, první byla zveřejněna v červenci 2015. Celkový objem vyhlášených výzev činí 90,6 miliardy korun, což je 72,3 procenta z přidělených 125,3 miliardy korun.

„Za necelý rok a půl tedy byly vyhlášeny výzvy ve stejném objemu finančních prostředků jako za první tři roky v předchozím programovém období v Integrovaném operačním programu," uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO).

Čtěte také: Ve třídách MŠ, které mají místo, by mělo být maximálně 20 dětí