Na ploše přibližně 2,2 hektaru mezi Strakonickou ulicí a železniční tratí má ve třech etapách vyrůst několik bytových domů s byty od 1+kk do 3+kk a několika většími v horních patrech s výhledy na řeku a Vyšehrad. Ceny bytů se budou pohybovat v průměru kolem 65 tisíc korun za metr čtvereční, u velkých bytů to bude 125 tisíc korun za metr čtvereční.

„Původní budovu lihovaru, varnu z počátku 19. století i padesátimetrový polygonální cihelný komín, které jsou památkově chráněny, zrekonstruujeme a přirozeně začleníme do koncepce projektu," uvedl Michael Bartnett, který je vlastníkem investora, firmy Goldfin Investment.

Dvojité fasády domů

V nově vzniklém areálu bude jen pět procent plochy občanské vybavenosti. Jako obchod nebo restaurace by mohla sloužit zrekonstruovaná budova historické lihovarnické varny. Firma počítá s rozvojem okolí Smíchovského nádraží, kde by měly vzniknout i další obchodní plochy. Hluk z frekventované Strašnické ulice by podle architekta Tomáše Kaňky měly řešit dvojité fasády domů nebo zeleň po obvodu i uvnitř areálu.

Nejstarší stavby v lihovaru pocházejí z roku 1836, roku 1880 v nich byla zřízena továrna na líh a potaš. V roce 1907 byl lihovar přestavěn, z té doby pochází dnešní podoba ústředního objektu areálu – rafinérie lihu. V roce 1957 byla část tehdy již nefunkční potašovny přestavěna na octárnu. Výroba lihu a octa skončila v roce 2001, od té doby je lihovar bez využití. Před dvěma lety se část lihovaru zřítila. Kromě varny a komína nemají být žádné budovy zachované.