Autobusoví dopravci, kteří vozí cestující převážně na okrajích hlavního města Prahy, budou muset v příštích měsících obhájit své smlouvy ve veřejné soutěži. Vedení Prahy totiž chystá soutěž na jejich provoz, která se týká zhruba 9 milionů kilometrů za rok.

U linek zajišťovaných Dopravním podnikem hl. města Prahy (DPP) a na trasách příměstských linek ze Středočeského kraje počítá Praha s přímým zadáním na pět let. Dopravci ale musejí zlepšit kvalitu vozů. „Na linky soukromých dopravců budou v dohledné době vyhlášena výběrová řízení s předpokládaným termínem zahájení provozu nově vysoutěžených dopravců od roku 2020 se smlouvami na 10 let,“ potvrdil mluvčí Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID) Filip Drápal.

Podle něj se budou soutěžit jednotlivé logické svazky linek s různým počtem autobusů tak, aby se mohli zúčastnit malí i větší dopravci. Hlavní smlouvu na autobusy, které provozuje dopravní podnik, Praha prodlouží o pět let, stejně tak dojde k prodloužení u příměstských a regionálních linek PID o pět let.

Cestující se budou moci těšit na kvalitnější a lépe vybavená vozidla. „Pro všechny nové i prodloužené smlouvy již budou platit nové, přísnější standardy kvality, které znamenají pro nově nakupované autobusy například povinnou nízkopodlažnost, celovozovou klimatizaci, více informačních obrazovek i tlačítek STOP nebo jednotný vzhled exteriéru i interiéru vozidel,“ vyjmenoval Drápal některé z požadavků hlavního města na dopravce.