Po zabezpečovacích pracích na stěnách jámy po archeologickém průzkumu začíná stavba dvou budov mezi ulicí Na Florenci a kolejištěm. „Jsme rádi, že po letech máme pravomocné stavební povolení. Tento architektonický skvost zvelebí desítky let ostudně zanedbané okolí Masarykova nádraží,“ uvedl spoluvlastník Penty Marek Dospiva.

Předpokládané náklady na vybudování obou polyfunkčních budov činí dvě miliardy korun. Dokončené mají být do poloviny roku 2023, a to včetně rozsáhlé proměny dosud zanedbaného veřejného prostoru.

U nádraží vznikne i hotel

„Jindy by stavba trvala nejdéle 18 měsíců, v případě Zahy to bude výrazně přes dva roky. Budovy mají složitou nosnou konstrukci, tvarově velmi komplikované je i jejich opláštění,“ popisuje Petr Palička, výkonný ředitel Penty Real Estate.

Současně s výstavbou budov se začne měnit také ulice Na Florenci včetně jejího vyústění do Havlíčkovy ulice. Výrazně se rozšíří, namísto parkoviště na jejím konci vznikne před Masarykovým nádražím malé náměstí s moderními vstupy do metra, novým mobiliářem a zelenými relaxačními zónami.

Konkrétní podobu bude postupně dostávat také urbanistické řešení zbývajícího území od nádraží směrem k magistrále, které Zaha Hadid ve své studii rovněž navrhla.

Po archeologickém průzkumu, který by měl začít v letos dubnu, postaví Penta velký hotel na křižovatce ulic Hybernská a Opletalova. Vzhledem k tomu, že už získala stavební povolení, je předpokládaný termín dokončení na začátku roku 2024. Správa železnic pak prostor propojí přestřešením kolejiště.

Projekt se výrazně měnil

Brownfieldu u Masarykova nádraží se Penta věnuje od roku 2011. Architektonickou kancelář Zahy Hadid vybrala v soutěžním klání v roce 2014. Po dvou letech příprav představila veřejnosti urbanistickou studii. Projekt byl konzultovaný s Institutem plánování a rozvoje a postupně prošel řadou úprav.

Změnila se výška, členění pláště objektu a také investor snížil počet parkovacích míst v budově, která bude stát na jednom z největších dopravních uzlů v Praze, a tedy v přímém dosahu MHD.

Klíčovým datem pro realizaci projektu se stal 17. duben 2020, kdy Penta získala územní rozhodnutí pro první etapu, zahrnující ikonickou stavbu od Zahy Hadid. Na letošní březen chystá mezinárodní soutěžní workshop, společně s magistrátem, Prahou 1, Prahou 8 a také ČSAD.

Z něj by měla vzejít studie jako podklad pro změnu územního plánu v karlínské části brownfieldu a také úzkého pásu podél magistrály. Poté bude vypsána velká mezinárodní urbanisticko-architektonická soutěž.

Penta Investments je majitelem společnosti VLM, která je vydavatelem Pražského deníku.