Národní památkový ústav se totiž pokusil zneplatnit magistrátní úřední souhlas s realizací dvou budov od studia slavné britské architektky.

Podle NPÚ projekt narušuje prostředí kulturní památky Masarykovo nádraží, dostatečně nereflektuje kulturní hodnoty území, na němž je situována a které jsou spojeny s historickou, architektonickou, ale i funkční hodnotou areálu Masarykova nádraží.

Inspekce nenašla pochybení

Věc tak skončila u Památkové inspekce Ministerstva kultury, která přezkoumala souhlasné stanovisko odboru památkové péče pražského magistrátu. A svých kolegů z magistrátu se zastala.

„Památková inspekce po prostudování spisového materiálu, závazných stanovisek a zvážení všech okolností dospěla k závěru, že ve správních řízeních, ani předmětných závazných stanoviscích magistrátního odboru památkové péče nenašla pochybení ani jakoukoli další nezákonnost, která by odůvodňovala zahájení přezkumného řízení,“ uvedl pro ČTK ředitel odboru Památkové inspekce MK Martin Zídek.

Stavbu dvou kancelářských budov u Masarykova nádraží v Praze zahájil investor v únoru. Dokončení plánuje do poloviny roku 2023. 

Penta Investments je majitelem společnosti VLM, která je vydavatelem Pražského deníku.