Mammacentrum mění svojí adresu v Praze 4 po čtyřiadvaceti letech. Ze Zeleného pruhu se stěhuje přímo do polikliniky Budějovická. Pro pacienty to znamená větší pohodlí v modernějším prostředí a lepší dostupnost. Centrum získalo prostory v poliklinice Budějovická ve 4. patře. Místo zhruba o třetinu větší, světlejší a centralizované na jednom prostoru.

„Konečně se řadíme se vším všudy ke špičkovým pracovištím evropského standardu. Důležité je, aby se u nás cítili dobře jak pacienti, tak i zaměstnanci. Pouze v příjemné atmosféře lze vytvořit pozitivní vztah mezi pacientem a zdravotníkem a provádět vysoce odbornou diagnostiku i léčbu,“ říká Regina Šírová, vedoucí lékařka Mammacenter skupiny Medicon.

Mammacentrum patří mezi dvě pracoviště u nás, která jsou zařazena do databáze center Breast Centres Network, což jsou místa specializovaná na prevenci, diagnostiku a léčbu rakoviny prsu. Je jedno z prvních center u nás, které vzniklo v roce 1994. Celkem v něm pracuje kolem 25 zaměstnanců.