Dosud se zde mísí průmyslová výroba, logistická centra a depa, opuštěné sklady, spalovna, teplárna, chladírny i ústřední depozitář Národní knihovny. Zároveň chtějí v Malešicích a Hostivaři developeři stavět projekty o tisícovkách bytů. Před dvěma lety se dokonce objevil nápad na vybudování nové vládní čtvrti přímo v malešickém brownfieldu.

Radní zadali pražskému Institutu plánování a rozvoje (IPR) vypracování analýzy potřeby průmyslových oblastí v metropoli. Spolu s ní IPR zpracuje konkrétní studii malešické oblasti, která bude sloužit jako modelový příklad.

„Objevují se tendence přestavět ji na bytovou čtvrť, která by výrazně omezila možnosti flexibilního využití oblasti. Tento problém se netýká jen Malešic, ale dalších průmyslových oblastí. V Praze neexistovala žádná analýza či strategie, která by myslela na budoucnost těchto produkčních ploch. Proto jsme se rozhodli vytvořit pro tyto oblasti jasná pravidla,“ vysvětlil Petr Hlaváček (TOP 09), radní pro územní rozvoj.

Metro láká k výstavbě

Analýza IPR má zmapovat množství využívaných průmyslových ploch v posledním desetiletí i záměry do budoucna. Součástí bude vyhodnocení nároků na modernizaci a dopadů na životní prostředí. To znamená, zda jsou lokality vhodné pro vznik smíšených průmyslově-obytných čtvrtí.

„Z našich dat víme, že ve čtrnácti vybraných výrobních areálech je 2000 provozoven zaměstnávajících přes 50 tisíc lidí. Jsou nositeli průmyslové tradice Prahy a působí v nich řada inovačních podniků. Prověřit fungování těchto oblastí proto považujeme za důležité,“ konstatoval ředitel IPR Ondřej Boháč.

Pro developery je malešicko-hostivařské území atraktivní zejména díky dopravnímu spojení. V lokalitě je konečná metra A Depo Hostivař, odkud vyjíždějí i autobusy. Nehostinnou částí poblíž spalovny vede rovněž tramvajová trať. Funguje i železniční uzel, využívaný Českou poštou, která má v Malešicích třídicí středisko balíků.

Návrh nového Metropolitního plánu zatím počítá v malešické zóně se zachováním průmyslového využití. Na staré ekologické zátěže, překračované limity znečištění ovzduší i hluku podél Černokostelecké, Jižní spojky a Průmyslové už narazili developeři při přípravě bytových projektů. Velké rezidenční komplexy tu chystají Skanska Reality a Ekospol.

Podmínkou je dekontaminace

Firma Skanska Reality vlastní areál někdejšího strojírenského závodu v malešické průmyslové zóně, na jehož místě plánuje byty až pro 2500 lidí. Aby výstavba mohla vůbec začít, musí nejdříve pozemky zbavit nebezpečných látek.

U projektu v bývalém areálu Barvy Laky Hostivař při ulici U Továren, který chystá Ekospol, zase v dokumentaci EIA zaznělo, že „území je zcela odpřírodněné“. Kvůli splnění limitů hluku bude nutné, aby aspoň část bytů byla vybavena řízeným větráním s rekuperací.

Další, co u projektů pro více než tisícovku zcela nových obyvatel bude nutné vyřešit, je dostupnost mateřských a základních škol či funkční dopravní napojení k bytovým domům. Urbanisté z IPR jsou vzniku novostaveb v brownfieldech obecně nakloněni, protože město je díky nové výstavbě kompaktnější a zlepšuje se jeho prostupnost.