Podpora pražské Hospodářské komory spočívá v rozdělení dotace z Evropského sociálního fondu. Ta je určena výhradně malým firmám do 39 zaměstnanců. „Faktem je, že 67 procent malých a středních firem tuto známku kvality nemá. Přitom v Evropě je už dlouho rozšířena, a to i v tomto segmentu podnikatelů,“ zdůrazňuje předseda představenstva Hospodářské komory hlavního města Prahy Petr Kužel. Dotace se bude děli mezi 40 firem.„V lednu započatýnábor je trvalý, zatím se přihlásilo 36 pražských firem. Majitelé by neměli váhat,“ upřesnil Petr Kolbe, odborný garant projektu. Nutnou podmínkou pro získání podpory je doložení ratingu malých a středních podnikatelů (MSP) s výsledným ratingovým stupněm minimálně B–. Rating podniku charakterizuje jeho momentální situaci i s přihlédnutím k vývoji konkrétního odvětví a posouzení některých faktorů, ovlivňujících jeho budoucnost. Více k získání ratingu najdete na www. ratingmsp.cz.

Hospodářská komora hl. m. Prahy ve spolupráci s poradenskou firmou postupně připraví vybrané firmy k zavedení systému řízení jakosti podle mezinárodní normy ISO 9001. Během tohoto procesu proběhne například analýza průchodu zakázek firmou, hodnocení shody současného systému řízení s požadavky normy ISO 9001, budou zpracovány všechny další potřebné dokumenty a postupy společně s hodnocením efektivnosti navrženého systému, až po přípravu předcertifikačního auditu.

Záměrem je provést každého podnikatele přes všechna úskalí, aby měl kompletní podklady pro udělení certifikátu ISO 9001. Podnikatel obdrží na poradenské služby při zavádění systému řízení jakosti podle normy ISO 9001 dotaci 100 000 korun s DPH a zaplatí tak pouze částku 15 370,50 Kč s DPH. Certifikát ISO 9001 poskytne jeho společnosti větší šance při ucházení se o veřejné zakázky, nebo v jiných výběrových řízeních. Celý projekt Komora CERT má za cíl zvýšit schopnost konkurence malých a středních firem, a to nejen na českém trhu. Případné dotazy zodpoví Petr Kolbe na e-mailové adrese kolbe@ hkp.cz.