„Lze uvítat, že vláda si vytkla jako jednu ze svých priorit tento vysloveně diskriminační stav změnit. Příkladem může být snížení investičních limitů, čímž se zvýší dosažitelnost investičních podpor pro malé a střední podniky,“ řekl předseda Unie malých a středních podniků David Šeich.

Z nedávného společného prohlášení Svazu měst a obcí, Unie malých a středních podniků a Sdružení podnikatelů vyplývá požadavek, aby se zlepšily možnosti přístupu malých a středních firem a drobných živnostníků do průmyslových zón. Drobní podnikatelé totiž považují za diskriminaci, plánují-li se tato průmyslová území takřka výhradně pro velké investory.

„Domníváme se, že při projektování průmyslových zón by se mělo více myslet na malé a střední firmy a drobné živnostníky a cíleně vytvářet podmínky pro jejich působení ve všech možných oborech činnosti,“ píše se v prohlášení. Malí a střední podnikatelé rovněž poukazují na příklady z vyspělých západních ekonomik, kde jsou průmyslové zóny běžnou součástí urbanistického plánu tak, aby v nich mohli působit i drobní podnikatelé. Dobrým příkladem, jak by podobná zóna pro malé a střední podniky měla fungovat i u nás, jsou podle nich poznatky z rakouského Lince. Jde o rozsáhlou průmyslovou zónu, kde se nacházejí velké firmy jako železárny Vest Aplpine, ale také rozsáhlá část obchodní s velkými obchody jako je Quelle a mnohé další.

„Na to navazuje část, kde je množství provozoven a firem všeho druhu. Jsou zde pekárny, řeznictví, autoopravny, zámečnictví, ševci, výrobci nábytku, tiskárny a takto bychom mohli pojmenovat snad všechny možné činnosti. S tím se pak prolínají menší prodejny,“ upřesnil Šeich.

V Česku však vznikají i soukromé projekty regionálních zón, které jsou k malým firmám přátelské. Jedním z nich je zóna v Jenči u pražského mezinárodního letiště Ruzyně. Projekt zpracovala společnost Czech Development Invest.