Že skupina PPF na 75hektarovém území nezachová letecký provoz, bylo zřejmé už před téměř čtyřmi lety, když premiér Babiš nastínil plány vládní čtvrti v sousedství. Ty totiž nerespektovaly výškové limity plynoucí z provozu letiště.

Tehdy skupina PPF ještě své plány odmítla komentovat. Posléze podala podnět ke změně územního plánu. Aktuálně zástupci PPF představili veřejnosti „plnohodnotnou městskou čtvrť, která nebude svojí infrastrukturou zatěžovat okolí“. Tomu místní zatím nevěří a obávají se přílivu mnoha tisíc nových obyvatel. V posledních letech totiž Letňany beztak patří k pražským částem, v nichž se staví nejvíc bytů.

Jak zástupci investora, tak letňanské radnice i radnice sousedních Kbel se shodují, že obří projekt je teprve na začátku a bude se vyvíjet spíš v horizontu desetiletí. „Výsledkem toho musí být závazná urbanistická studie,“ zdůrazňuje starosta Kbel Pavel Žďárský (Kbely – náš domov) a vyzývá občany, aby se do jednání o budoucí podobě letiště zapojili: „Nedokážu si představit, že by městská část dala nesouhlasné stanovisko a hlavní město ho nerespektovalo.“ 

Starosta Letňan upozorňuje, že už v minulosti se v případě proměny areálu Avie Letňany stalo, že magistrát nerespektoval nesouhlasné stanovisko městské části. „Proto musíme být velmi opatrní,“ dodal Kučera.  Zvlášť ožehavými tématy bude řešení dopravy, zajištění kapacity školství a zdravotnictví.

Studie má za úkol vyřešit dopravní situaci

Zvlášť ožehavými tématy bude řešení dopravy, zajištění kapacity školství a zdravotnictví. Na přípravě urbanistické studie území pracuje český ateliér Qarta architektura, který má zkušenosti například s proměnou pražského Karlína. V západní části letiště by měl nejdříve na 15 hektarech vzniknout volnočasový park včetně krytých sportovišť. V druhé části území pak má vyrůst čtvrť s byty, obchody a třeba i prostory pro výzkum.

Urbanisté dostali za úkol vyřešit ve studii dopravní situaci v území Letňany-Kbely-Čakovice, doplnit klíčové městské funkce a posílit infrastrukturu pro práci i bydlení. „Cílem je, aby lidé nemigrovali a zůstávali,“ uvedl architekt Qarty Jiří Řezák.

Kromě protestů místních bude PPF čelit problému s výskytem ohroženého sysla obecného. Kvůli němu byl areál letiště vyhlášen národní přírodní památkou.

Podle investora se hlodavec v lokalitě už přes dva roky nevyskytuje. Firma se přitom odvolává na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, jejíž zjištění v této záležitosti budou zásadní pro povolovací proces mnohamiliardového projektu.