Vojtěch Dvořák ale není jenom lektor, je také vedoucím turistického informačního centra Zvířetice, které se nachází právě ve středočeském Bakově nad Jizerou. Zabývá se však právě inovativní výukou jazyků se zaměřením na dospělé. „Nejsem ale v roli klasického učitele s učebnicí, učím podle vlastních výukových materiálů a velkou část mé práce tvoří jejich vývoj a testování v kurzech,“ popisuje Vojtěch Dvořák.

Výuka pro žáky

Nyní se však zabývá také zefektivněním výuky pro školáky, kterou pilotně testují na bakovské základní škole. Vede jej k tomu touha výrazně zlepšit, zjednodušit učení jazyků a také drive z objevování nových a lepších řešení, které pomohou lidem. Přesvědčení, že učení jazyků lze zjednodušit pro všechny, namísto omílaných frází o tom, že každému vyhovuje něco jiného nebo že někdo prostě nemá „talent“.

Jaroslav Vojtíšek je úspěšný fitness trenér a majitel posilovny Home Fitness v Plzni.
Splnil si sen a vybudoval posilovnu. Kondici u něj nabrali hokejisté i exministr

Současný výukový systém vidí lektor jako ne zcela vyhovující především kvůli tomu, že se student musí učit mnoho kompetencí (čtení, poslech, mluvení…) najednou. Jeho systém postupuje jinak. Je založen na tom, že by žák měl nejprve mluvit a všechno ostatní si tak postupně osvojí.

„Výukový systém je založen na učení v malých konverzačních celcích a velmi intuitivně zpracovaných materiálech s využitím dvojjazyčného překladu. Čeština zde však funguje pouze v roli nápovědy a student komunikuje téměř pouze v cizím jazyce. Klasické lekce neexistují,“ popisuje Dvořák.

Nadstandardní výsledky

Díky takovému postupu má člověk možnost učit se daný jazyk snadněji a přehledněji, naopak se staršími učebnicemi osvojení cizího jazyka může trvat dlouhé roky a žák nemusí dlouhý proces zdárně dokončit.

Pokračovatelé v tradičním řemesle. Na snímku František Joch z třetí generace zakladatele dílny a jeho praneteř Gabriela Bartošková z páté generace pokračovatelů rodu
Tradiční i „trendy“ modrotisk umí ve Strážnici. Dílna funguje už 116 let

Jak výuka vypadá v praxi? „Co se vlastní „výkonnosti“ metody týče, výuka jako taková je velmi efektivní a žáci mají jednoznačně nadstandardní výsledky. Učí se skutečně to, co potřebují a umí mluvit. Navzdory tomu, že jich je ve třídě přes dvacet,“ podotýká Dvořák.

Přestože svoji práci miluje a nerozlišuje moc mezi prací a koníčky, stál i Vojtěch Dvořák na pokraji vyhoření. Díky sportu a práci pro Turistické informační centrum Zvířetice se mu ale podařilo nepříjemnou situaci ustát.