Podle šéfa Institutu plánování a rozvoje Ondřeje Boháče byl předpis na oslunění bytu absurdní. Spočíval v tom, že 1. března musí do bytu dopadat přímé sluneční paprsky na třetinu podlahové plochy po dobu 90 minut. V praxi to vedlo k tomu, že architekti museli navrhovat domy podivných tvarů, aby normě vyhověli. Podle IPR kromě Slovenska nikde jinde požadavek na oslunění bytů ,v podobě jako mělo ČR, není.

Pražské stavební předpisy 

Oslunění vystřídá požadavek na denní světlo. Všechny bytové místnosti musejí mít okna a součet všech ploch oken nesmí být menší než 1/10 podlahové plochy místnosti. Tento požadavek bude ještě doplněn požadavkem na dostatečný odstup budov od sebe.

Pražské stavební předpisy umožňují výstavbu udržitelného města se stromy a zelení v ulicích a novostavbami. Každá nová či rekonstruovaná ulice širší 12 metrů má mít stromořadí. Nemají vznikat zbytečné podchody a nadchody a přednost mají bezbariérové přechody. Předpisy stanovují i výškovou regulaci budov.