Kluzké a zasněžené chodníky, o které se nikdo nestará? I tak může vypadat letošní zima v metropoli.

O 350 milionů korun více bude muset letos hlavní město zaplatit za zimní údržbu.

Kontroverzní novela

Za vším stojí kontroverzní chodníková novela. Ta totiž přesouvá povinnost starat se také o chodníky na obce a města.

Pro Prahu to je veliký problém a hlavně značná finanční zátěž. Navíc doposud není jasné, kdo se bude starat o zhruba o třetinu zmíněných komunikací. To znamená přibližně 550 hektarů ploch. Část připadne na jednotlivé městské obvody, zbytek zůstane bez údržby.

Přes noc tisíc hektarů navíc

„Po mnoho let nebyl žádný problém. Vlastníci soukromých nemovitostí si zajistili pořádek na chodnících okolo svých budov, takže se každý dostal tam, kam bylo potřeba a vše fungovalo. Jenže nyní je absolutní odpovědnost na městu, kterému přes noc spadlo do klína 1050 hektarů chodníků navíc,“ nastínil radní Petr Štěpánek (SZ).

Město se problémem zabývalo několik měsíců a nyní slibuje, že zajistí i nadále pořádek na všech hlavních komunikacích. Dlouhodobě také zvyšuje investice do čistoty o desítky milionů korun. V roce 2007 o 250 milionů a v roce 2008 o dalších 160 milionů korun více. Situaci však přesto výrazně zkomplikovala zmíněná novela zákona o pozemních komunikacích.

Novela je špatná

„V jiných zemích Evropy je obvyklé, že se do péče o město zapojují občané. I přes velké úsilí se nám nepodařilo změně zákona zabránit. Přitom údržba komunikací stála už před platností Prahu ročně kolem jedné miliardy korun. Pokud by se město muselo nyní postarat o všechny chodníky ve svém vlastnictví, muselo by vynaložit navíc ročně částku blížící se dvěma miliardám korun,“ spočítal primátor Pavel Bém (ODS).

Tolik peněz ale město nemá. Magistrát teď mimo jiné musí rozšířit svou pojistku, která se bude vztahovat právě i na chodníky. Nutné bude také vyhlásit výběrové řízení na společnost, která bude mít údržbu části vybraných komunikací na starosti. „Smlouva bude následně uzavřena na osm let,“ upozornil radní Radovan Šteiner (ODS).

TSK bude mít hodně práce

„V Praze je zhruba 1 400 hektarů chodníků. Hlavní město vlastní 1 050 hektarů chodníků, z toho odbor správy majetku magistrátu má v majetkové správě 250 hektarů chodníků. Technická správa komunikací (TSK) má v majetkové správě 800 hektarů chodníků. Dosud TSK zajišťovala zimní a letní údržbu na 100 hektarech chodníků. Praha nově doporučuje zařadit do údržby dalších 150 hektarů chodníků. Jedná se především o nejvíce používané chodníky,“ vysvětlil ředitel (TSK) Luděk Dostál. (luk)

Na víc nejsou peníze

Podle města není v současné situaci možné si dovolit vynaložit další peníze na úklid zbylých 550 hektarů chodníků. Ty budou proto vyňaty z údržby.

Letošní zimní sezona tak bude hlavně testem, jak město zvládne zimní úklid. Už nyní se hledají další možnosti řešení.