Jako maximální dobu, kterou jsou ochotni na cestě do práce strávit, uvedlo 42 procent respondentů právě interval 21 až 40 minut. Dalších 44 procent účastníků průzkumu připouští, že je ochotno cestovat až 60 minut.

Čtyři z deseti respondentů by ocenili, kdyby jejich kancelář byla v centru města, a to především kvůli zázemí a službám. Více než polovina (53 procent) však uvedla, že lokalita je při rozhodování o přijetí pracovní nabídky méně důležitá než vzdálenost od místa bydliště, pokud je zde dobrá dostupnost veřejnou dopravou. Z průzkumu dále vyplynulo, že dvě třetiny lidí jsou ochotny dojít ze zastávky metra nebo tramvaje dalších až deset minut pěšky.

Cyklistice není v Praze přáno

Nejčastějším způsobem přepravy je pro dotazované zaměstnance městská hromadná doprava (69 procent). Následují auto (23 procent) a chůze (15 procent). Kopcovitý profil Prahy stejně jako nedostatek cyklostezek a vhodných parkovacích míst pro kola naopak cyklistice jako způsobu dopravy do práce nepřeje. Pravidelně jezdí do práce na kole jen dvě procenta dotázaných.

„Dalším ceněným atributem je bezplatná wi-fi v celé kancelářské budově i v jejím nejbližším okolí. Je pravděpodobné, že v blízké budoucnosti půjde o běžný standard. Náklady na zřízení sítě wi-fi nejsou nijak vysoké, ocení ji však 69 procent zaměstnanců bez ohledu na věk," uvedl vedoucí oddělení pro zastupování nájemníků v JLL Petr Kareš.

Oslovení zaměstnanci by také chtěli, aby v jejich kancelářské budově nebo nejbližším okolí byly například kantýna nebo restaurace (74 pro­cent), obchod s potravinami (47 procent), kavárna (29 procent), jesle nebo školka (23 procent), případně tělocvična nebo fitness centrum (19 procent).