Stará sídlištní školka, samoobsluha nebo pozemek, kde už socialističtí plánovači nestihli vybudovat další panelák. Všechny tyto nemovitosti jsou v hledáčku developerů, kteří se namísto nich snaží postavit bytové domy. Často k nelibosti místních i městské části.

Třináctipodlažní Zelený Kamýk, jak se projekt JRD jmenuje, má nahradit patrovou školku, zbouranou loni na podzim. Městská část už v územním řízení i v následném odvolání upozorňovala, že 42metrová stavba je předimenzovaná a narušuje stávající okolní zástavbu. Teď radní Prahy 12 odsouhlasili další námitky k doplněným podkladům pro vydání územního rozhodnutí, kde poukazují také na nedostatky požárního zabezpečení objektu.

V lokalitě se vyskytují problémy s vodou

„Rada opakovaně vyjádřila výhrady k této stavbě jak z důvodů nadměrné velikosti, což potvrdila i územní studie Kamýk, tak i k technickému řešení, které nesplňuje podmínky požární ochrany objektu dané požárními předpisy,“ zopakovala místostarostka Eva Tylová (Piráti). Podle usnesení Rady například „nejsou hodnocena ani řešena rizika související s dopadem provozu fotovoltaické elektrárny.“

V dokumentaci k projektu není podle radních ani dostatečně vysvětleno, jak bude bytový dům zásobovaný vodou. V lokalitě se v minulých letech vyskytly problémy s čerpáním vody z některých hydrantů kvůli nedostatečnému tlaku. S tím se potýkají také jiné pražské části, kde v posledních letech výrazně narostla nová výstavba.

JRD se na Kamýku nechystá stavět poprvé

Developer JRD se nechystá na tomto panelovém sídlišti stavět poprvé. Jeho projekt Vital Kamýk, který vznikne dostavbou ke staršímu panelovému bloku, už má pravomocné územní rozhodnutí.

Dům se stovkou bytů bude rozdělený do dvou objektů, kdy vyšší naváže na stávající budovu a nižší uzavře linii domu a na jeho střeše vznikne zelená terasa. Zahájení výstavby developer plánuje na konec letošního roku.