Mimořádná odměna bude vyplacena řádně podle Kolektivní smlouvy DPP, za období leden až listopad 2018 jako výraz ocenění za celoroční práci.

„Mám radost, že vás mohu informovat o tom, že představenstvo dopravního podniku na svém zasedání schválilo vyplacení mimořádné odměny všem zaměstnancům, jako například řidičům MHD, dispečerům, traťovým dělníkům, výpravčím apod.,“ uvedl nový generální ředitel Petr Witowski.

„Vedení podniku dbá na to, aby se příznivá ekonomická situace firmy odrazila na vyšší motivaci zaměstnanců. Díky mimořádným odměnám si nyní všichni naši lidé ještě přilepší,“ míní personální ředitel Jiří Špička.

Řidičů přibývá

Nejen díky nadstandardním benefitům se společnosti daří každoročně zvyšovat počty svých zaměstnanců. Zatímco v roce 2016 získal pražský dopravce za celý rok 353 řidičů, v roce 2017 celkem 470 řidičů, za uplynulé období během letošního roku (do listopadu 2018) to bylo již 543 řidičů.

DPP je největší městská firma v zemi se zhruba 11 tisíci zaměstnanci. Společnost oceňuje jejich práci, díky níž se právem může řadit k předním světovým městským přepravcům. Motivace a stabilizace všech pracovníků je zvláště důležitá v době abnormálně vysoké zaměstnanosti v ČR a vyšší fluktuace.