Pražským malým, progresivním firmám slouží již rok Vědecký inkubátor ČVUT. Jeho vznik umožnila spolupráce mateřské univerzity ČVUT se švédskou společností IKANO. Inkubátor je součástí Technologického inovačního centra ČVUT, které má statut podnikatelského a inovačního centra v rámci celoevropské sítě EBN, neboli European Business Network.

Inkubátor zaujímá celkovou plochu okolo 700 metrů čtverečních. Má 18 nábytkem vybavených kanceláří o velikosti 13 až 25 metrů čtverečních, připojených na rychlý internet, které výhodně pronajímá. Klienti si ale mohou pronajmout třeba jen velkou konferenční místnost či krátkodobě malý konferenční sál pro jednání se zákazníky. Kromě komplexního zázemí potřebného pro každodenní práci klientů poskytuje inkubátor podpůrné služby, jako je především vzdělávání a poradenství. Jeho klienty jsou nejčastěji začínající, inovativní podnikatelé z řad současných studentů a zaměstnanců pražských univerzit.

Co dál mohou podnikatelé od inkubátoru očekávat? Například pravidelné cykly seminářů, ale i individuální konzultace v oblastech, které jim činí při rozvoji podnikání největší potíže. Jde zejména o vlastní založení firmy, zpracování byznys–plánu, účetnictví, nechybí ani daňové a právní poradenství, marketing. Konzultanti poradí také, jak získat podporu, dotace a půjčky na inovační programy, případně jak přitáhnout do firmy rizikový kapitál.

Vědecký inkubátor zatím asistoval při rozjezdu desítky firem, většinou z oblasti informačních technologií, které zaměstnávaly zhruba 25 pracovníků. A jak sami klienti inkubátoru, kde mohou setrvat zhruba tři roky, jeho činnost hodnotí?

„Nám pomohl učinit důležité kroky v rozvoji naší firmy zejména prostřednictvím pravidelných seminářů a konzultací, propagační a medializační činností a komerčním kontaktem s ČVUT,“ uvedl zakladatel společnosti Quantasoft Milan Pašek.

„Inkubátor ČVUT nám okamžitě, bez jakýchkoli průtahů poskytl kvalitně vybavené kanceláře v těsné blízkosti ČVUT, navíc za výhodné nájemné. Za velmi důležitou považujeme také možnost denního kontaktu s obdobně zaměřenými firmami, které společně s námi inkubátor sdílejí, a v neposlední řadě je pro nás významná rovněž možnost využívat poradenských služeb,“ řekl jednatel firmy Eyedea Martin Urban.

„Díky cenově výhodnému pronájmu v Inkubátoru ČVUT jsme v začátcích podnikání mohli více investovat do lidských zdrojů, a tedy rychleji růst. Také si vážíme pomoci při šíření našeho dobrého jména,“ ocenil spoluzakladatel a předseda představenstva společnosti Et netera Martin Holečko.