Správa železniční dopravní cesty vypsala soutěž na rekonstrukci hradla, její odhadované náklady jsou 5,5 milionu korun. Dvoupatrový domek je přístupný pouze z kolejiště mostu. 

„Je jedním z mála dochovaných zařízení, které dokumentují dobový stav řízení železničního provozu,“ uvádí SŽDC v zadávací dokumentaci. Projekt miliardové rekonstrukce Negrelliho viaduktu s opravou hradla vůbec nepočítal. Proto teď SŽDC vypsala soutěž na jeho rekonstrukci. „Celý objekt je památkově chráněn, tedy včetně budovy stavědla. V souladu s projektem bude opraven do původní podoby. V současné době pro něj není technologické využití,“ potvrdil mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Stane se pouze cennou kulisou

Hradlo využívali v posledních letech bezdomovci, tři měsíce po zahájení rekonstrukce viaduktu došlo k jeho požáru. Hlavní inženýr projektu Tomáš Martinek ze SUDOP Praha o hradle pro web www.rekonstrukce-negrelliho-viaduktu.cz nedávno napsal: „Stavědlo je pro památkáře skoro cennější než celý viadukt, i když jeho role po dokončení stavby bude pouze jako kulisa. Nebude obsazeno a nijak využito a spíše bude problém ho zabezpečit proti bezdomovcům nebo vandalům.“

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu potrvá do příštího června, její cena kvůli neočekávaným vícepracem několikrát vzrostla. Celková cena za rekonstrukci vyšplhala na 1,328 miliardy korun bez DPH. Původně vysoutěžená cena byla 1,045 miliardy korun, hodnota zakázky stoupla o 27 procent.

„Jedná se především o práce prováděné na základě výsledků dodatečného stavebnětechnického průzkumu, provedeného Kloknerovým ústavem ČVUT, který mohl být zahájen až po odkrytí konstrukce mostu,“ vysvětlil mluvčí SŽDC Pavel Tesař.

Podle něj největší objem tvoří snesení a nová výstavba celkem sedmi kleneb. Čtyři z nich jsou na Florenci, dvě vedle mostu Křižíkova a jedna u Pobřežní ulice.  „U nich byly zjištěny poruchy v takovém rozsahu, který vylučuje jejich sanaci, a proto musí být znovu vybudovány,“ dodal Tesař.

V Brně zachránili hradlo aktivisté

Nejde o první příklad, kdy SŽDC musí opravit hradlo, s kterým už dál nepočítala. K podobné situaci došlo v Brně při rekonstrukci zabezpečovacího zařízení na hlavním nádraží. Tamější stavědla nebyla sice památkově chráněna, jejich záchranu si ale prosadili místní aktivisté. 

SŽDC se původně bála, že oprava zpozdí složitou rekonstrukci brněnského nádraží, nakonec by měla být opravena do poloviny prosince, kdy se vrátí do Brna kompletně provoz. Také v Brně dosud neví, co se stavědly bude dál.