Rozpočet Hradu je jednou ze šesti kapitol, jejichž návrhy schvaluje výbor, vláda je pak musí zapracovat do návrhu celého rozpočtu.

Ministerstvo financí s návrhem rozpočtu prezidentské kanceláře vyslovilo souhlas. Poslanci se ptali hlavně na bezpečnostní opatření. Například Kristýna Zelinková (TOP 09 a Starostové) poznamenala, že bezpečnostní rámy jen tvoří nekonečné fronty turistů a obtěžují občany. Ptala se na to, jestli Hrad uvažuje o zmírnění bezpečnostních opatření a kolik by se na tom dalo ušetřit peněz.

Podle zástupců prezidentské kanceláře je letos na investice do bezpečnostních opatření vyčleněno 28,9 milionu korun. Částka sto milionů korun, které Hrad dostal již dříve od ministerstva obrany, bude podle představitelů prezidentské kanceláře vyčerpána do konce roku 2019.

Výbor také schválil návrh rozpočtu Nejvyššího kontrolního úřadu. Úřad má mít k dispozici 646 milionů korun. Proti letošku je to nárůst o 127 milionů korun. Důvodem zvýšení je především 121 milionů Kč určených na stavbu nového sídla úřadu. Pokud nenastanou průtahy, úřad očekává dokončení stavby do konce roku 2020.

Výbor dnes také schválil návrhy rozpočtů Ústavního soudu a Kanceláře veřejného ochránce práv. Ústavní soud by měl v příštím roce hospodařit s 250 miliony korun, což je proti letošku nárůst o 7,4 milionu Kč. Místopředsedkyně soudu Milada Tomková poslancům řekla, že soud pokračuje v rekonstrukci svojí budovy za plného provozu, zahájil opravu fasády a podařilo se dokončit rekonstrukci sklepů, které byly v havarijním stavu a ohrožovaly provoz. Do října příštího roku, kdy bude 100. výročí založení Československé republiky, chce soud restaurovat sněmovní sál včetně mobiliáře. U příležitosti výročí vzniku samostatného státu by se pak mělo uskutečnit v sále slavnostní zasedání.

Ombudsman by měl hospodařit se 130 miliony korun. Kancelář veřejného ochránce práv bude investovat například do větší bezpečnosti informačních technologií. Potřebuje také zřídit deset funkčních míst v souvislosti se schválenou novelou zákona, která svěřuje ombudsmanovi, aby působil jako monitorovací orgán práv občanů se zdravotním postižením.

Schválené návrhy rozpočtů, o nichž dnes rozhodl sněmovní rozpočtový výbor:

Kapitola 2016 - skutečnost podle státního závěrečného účtu 2017 schválený rozpočet 2018 návrh schválený rozpočtovým výborem
Kancelář prezidenta 388,77 437,783 mil. Kč 475,382 mil. Kč
Nejvyšší kontrolní úřad 496,107 mil. Kč 518,778 mil. Kč 646,04 mil. Kč