Stavba začala skrývkou povrchové zeminy. Energocentrum počítá se zpracováváním energie z fotovoltaických článků (využívají přeměny slunečního záření na elektřinu, pozn. red.), které DPP plánuje osadit na podstatnou část připravované haly.

Stará remízovací hala byla loni v létě odstřelena, a to kvůli neopravitelným deformacím střechy. Paradoxem je, že k zemi šla nejmladší pražská vozovna; byla zbudována na přelomu 40. a 50. let. Její střechu tvořily železobetonové skořepiny.

Řešením byla demolice

Při realizaci pokrokové konstrukce se ale nepodařilo dodržet předepsanou tloušťku a tvar skořepiny ani provedení výztuže. U ostatních vozoven drží střechy ocelové konstrukce.

Odstřel hloubětínské vozovny

| Video: Youtube

Taková měla původně být také v Hloubětíně, ale projekt byl během výstavby změněn z důvodu nedostatku oceli v tehdejším Československu. Na deformaci střechy upozornili zaměstnanci vozovny v roce 2013. Následovala provozní omezení a řada posudků; vše nakonec vyústilo v demolici.