200Až tolik tisíc korun mohou získat firmy z hlavního města od magistrátu na zdokonalování svých produktů a služeb. Hodnota inovačního voucheru se pohybuje v rozmezí 75 200 tisíc korun. Vouchery lze použít na nákup znalostí a služeb, které nejsou běžně dostupné.

„Díky finanční podpoře magistrátu prostřednictvím inovačních voucherů jsme mohli financovat vývoj nových materiálů pro tkáňové inženýrství, které by jinak pro nás jako malou firmu byl obtížně dostupný," přiznává Andrea Bezděková, která dodává, že spolupracovali s Ústavem experimentální medicíny Akademie věd České republiky.

Tato firma by ráda do budoucna vyvinula produkty, které by pomáhaly částečně nebo zcela nahrazovat poškozené či chybějící orgány. „A díky voucherů jsme tento výzkum urychlili."

Zdokonalování produktů a služeb soukromých firem. Právě toho chce hlavní město docílit prostřednictvím takzvaných inovačních voucherů. Smyslem je také podpořit spolupráci firem s vědecko-výzkumnými organizacemi.

Finanční poukázky jsou určeny pro malé a střední firmy s maximálním počtem 250 zaměstnanců a obratem 50 milionů euro.

Čas na žádosti do konce října

Město proto zahájilo výzvu pro podávání žádostí, otevřena bude do konce října.

„Inovativní firmy se mohou plně koncentrovat na byznys, zatímco pro ně vědecká pracoviště zajišťují potřebné znalosti. Jde o ideální model spolupráce mezi podnikatelskou sférou a sektorem výzkumu, který posiluje konkurenceschopnost obou zúčastněných aktérů," představuje nosnou myšlenku projektu Inovační vouchery pražská radní Eva Vorlíčková, která jej má v gesci.

Hlavní podmínkou vázanou na získání inovačního voucheru je sídlo firmy na území hlavního města.

Hodnota jednotlivého voucheru se bude pohybovat v rozmezí od 75 do 200 tisíc korun. Od žadatele se vyžaduje spolufinancování ve výši třiceti procent. Vouchery lze použít na nákup znalostí a služeb, které nejsou běžně dostupné. Může jít například o vývoj prototypu, analýzu vhodnosti použití materiálu nebo testování speciálních zařízení.

Peníze jen na inovace

„Jde ovšem výhradně o podporu inovačních aktivit, na záležitosti jako je koupě softwaru, účetnictví, právní služby nebo tvorba běžných webových stránek se dotace nevztahují," upozorňuje Vorlíčková.

O voucher se mohou přihlásit i ty firmy, které již v předchozích letech uspěly. Přihlášky filtruje tým nezávislých odborníků. V případě převisu žádostí bude udělování voucherů probíhat formou losování za účasti notáře.