„Po rekonstrukci dosáhnou opravené budovy, z nichž některé jsou v současnosti již v kritickém stavu, snížení spotřeby primární energie o více jak 50 procent při využití obnovitelných zdrojů energie nebo účelového nakládání s dešťovou vodou," řekla Ropková.

Na vybraných školách by měly být zahájeny projektové přípravy

Pro pilotní projekt vytipoval magistrát společně s Vysokou školou báňskou třináct budov v šesti školách. Mezi nimi jsou například Střední odborná škola stavební a zahradnická v Učňovské ulici, Střední škola elektrotechniky v Jesenické ulici nebo Gymnasium Postupická. „Na všech těchto školách by měly být zahájeny projektové přípravy a následně se rozhodneme, jestli budeme realizovat," řekla Ropková.

Město se nechá vypracovat projekty oprav

Radní v úterý rovněž projednali záměr rekonstrukce základních škol v Kolovratech a Uhříněvsi. Město si nechá vypracovat projekty oprav. Důvodem plánované rekonstrukce je zvýšení počtu míst ve třídách.

Peníze na opravy chce Ropková městským částem dát například v rámci rozdělování více než miliardové investiční rezervy, kdy městu může každá radnice zaslat až tři návrhy.

Čtěte také: Praha 1 vybudovala na půdě ZŠ Curieových sedm nových tříd