Dle vyjádření odborníků z otevřeného podílového fondu kvalifikovaných investorů Nova Green Energy je tato připravovaná změna velmi vítaná. Fondy se tak zpřístupní širší veřejnosti. Tyto fondy investují jak do běžných finančních instrumentů, tak i poměrně „exotičtějších", jako jsou automobiloví veteráni, víno, umění a čím dál atraktivnější obnovitelné zdroje.

Investování skrze tyto fondové struktury by zcela jistě nabylo na atraktivitě. „Rozšířilo by to zcela jistě skupinu potenciálních investorů zejména u otevřených fondů. Pokud je někdo připraven investovat 10 tisíc eur, zřejmě se již nejedná o žádného začátečníka, přičemž takový vstup „menších" investorů do fondů určitě nesnižuje ochranu dosavadních investorů," míní předseda investiční komise otevřeného podílového fondu kvalifikovaných investorů Nova Green Energy Juraj Dvořák.

S ohledem na mírnější regulaci a celkový obecný charakter fondů kvalifikovaných investorů nelze odstranit minimální vstupní investici úplně či její výši ponechat pouze na benevolenci jednotlivých správců fondů. Dosavadní představa zákonodárců se odvíjela především ze zkušeností ze zemí s vyspělým kapitálovým trhem, kde se minimální částka pro investici pohybuje právě v rozmezí 100 tisíc či 125 tisíc eur.

Například ve Švýcarsku je limit minimální investice stanoven na 2 miliony švýcarských franků. Avšak pokud tytéž investoři delegují své rozhodnutí na investiční společnost, jsou kvalifikovanými investory ihned, bez požadavku na minimální investici.

Více informací: www.novagreenenergy.eu.