O účast v hlavní soutěži usilovalo 57 týmů z Evropy, Asie a severní Ameriky, porota se přitom rozhodovala na základě předložené kvalifikace a referencí. Účastníky teď čekají dvě fáze soutěže, během kterých proběhnou tři soutěžní workshopy. Z nich pak vzejde pět návrhů, ze kterých bude na konci roku vybrán ten vítězný.

Řešené území mezi Masarykovým nádražím a Autobusovým nádražím Florenc.
Okolí Florence se promění. Podobu určí mezinárodní urbanistická soutěž

„Hlavním kritériem při posuzování portfolií a složení týmu byla jejich zkušenost s obdobnými úkoly, tedy urbanistickým návrhem jádrové oblasti metropole, která je zároveň i multimodálním dopravním uzlem. Díky dobrému úsudku poroty nakonec nebyla vybrána automaticky ta nejslavnější jména, ale týmy, které mají právě s takovým typem projektů největší zkušenosti,“ uvedl Petr Návrat z kanceláře ONplan, která soutěž organizuje.

Účastníci soutěže

Švýcarské konsorcium urbanistické firmy agps architecture, krajinářského ateliéru Girot a dopravních inženýrů IBV Hüsler bylo porotou hodnoceno jako velmi zkušená sestava odborníků. Spojuje je jejich působení na světově proslulé vysoké škole ETH Zürich. V portfoliu se prezentovali několika urbanistickými návrhy čtvrtí v návaznosti na železnici, jako je projekt Zollstrasse Zürich.

Soutěže se zúčastní hvězdná dánská firma BIG vedená Bjarkem Ingelsem, a to ve sdružení s českým partnerem A8000. Ta ve svém soutěžním portfoliu představila například projekt kombinované spalovny s teplárnou a elektrárnou Copenhill v Kodani, která vyrábí energii z odpadu a na jejíž střeše je sjezdovka.

S urbanistickými návrhy v evropských metropolích má zkušenost i holandské konsorcium architektů a urbanistů Cie. s krajinářskou kanceláří LOLA doplněné o mladý brněnský ateliér M2AU. Konsorcium se prezentovalo master plánem pro revitalizaci amsterdamské přístavní čtvrti NDSM nebo krajinářsko-urbanistickým návrhem pro čtvrť Feyenoord City v Amsterdamu.

V Praze se otevřely veřejnosti opravené kobky na náplavkách.
Podívejte se. Tyhle stavby z Prahy a okolí ohromily porotu cen za architekturu

Druhým zastoupením Holandska je tým ateliérů ZUS [Zones Urbaines Sensibles] a Space&matter. V portfoliu se prezentovali návrhem přestavby nádraží v Luzernu nebo čtvrtí Smakkelaars Park při utrechtském nádraží. Mezi jejich projekty patří i návrh revitalizace brownfieldu Klaprozenbuurt v Amsterdamu nebo kreativní distrikt De Couvel. Tým je doplněn o dopravní inženýry z Royal HaskoningDHV.

Porota přijala také přihlášku konsorcia vedeného českými kancelářemi UNIT architekti a studio A69 – architekti ve spolupráci s britskou firmou Marko and Placemakers. V portfoliu se prezentovali projektem revitalizace Smíchova a návrhem terminálu Smíchovského nádraží nebo vítězným návrhem mezinárodní soutěže Budoucnost centra Brna.

Na společném postupu a vyhlášení mezinárodní soutěže na podobu této části města se dohodly hlavní město Praha a majitelé pozemků, kterými jsou firmy ČSAD Praha holding a Masaryk Station Development. Autobusové nádraží zůstane zachováno. Výsledky by měly být známy koncem listopadu, v brownfieldové části Florence nahradí původní návrhy architektky Zahy Hadid.

Soutěžní týmy by měly do návrhu integrovat řadu již schválených projektů v území. Jsou to například plánované rekonstrukce ulic Na Poříčí a Na Florenci, modernizace železniční stanice Praha – Masarykovo nádraží se zastřešením kolejiště, již realizovaný projekt Florenc Gate v ulici Křižíkova nebo dva objekty podél ulice Na Florenci navržené kanceláří Zaha Hadid Architects.

Vizualizace nového náměstí u Masarykova nádraží.
Neutěšený stav okolí Masarykova nádraží se změní. Zvelebí ho nové náměstí

Výsledek soutěže bude sloužit jako podklad pro změnu územního plánu. Podle města dnes okolí autobusového nádraží trpí „zejména bariérami v prostoru, nejasným vymezením zástavby, nevzhlednými veřejnými prostranstvími i absencí kvalitní zeleně“.