„Malé a střední firmy z hlavního města mají nyní možnost nechat si od expertů zdarma poradit, jak upravit svou výrobu nebo služby tak, aby co nejméně poškozovaly životní prostředí a navíc u toho ještě spotřebovávaly méně materiálových a energetických vstupů než doposud,“ přiblížil předseda pražské Hospodářské komory Petr Kužel. Projekt financují společně fondy Evropské unie a rozpočet Česka a zaměřuje se výhradně na podporu pražských malých a středních firem.

„Díky tomuto projektu mohou pražské firmy získat zdarma informace o tom, jak snižovat spotřebu přírodních zdrojů, používání toxických látek, či produkci odpadů a šetřit náklady, a to nejen ve vlastních provozech ale i optimalizací v dodavatelsko-odběratelském řetězci,“ doplnil Kužel. Cílem je připravit pro firmu recept šitý přímo na míru, ve kterém se její zástupci dozvědí, jak postupovat, aby jejich produkce nepoškozovala již tak dost znečistěné prostředí hlavního města.

„Jedině taková výroba a služby, které nepoškozují ekosystémy a zároveň šetří přírodní zdroje, elektrickou a jiné energie, mají šanci udržet se na trhu. Firma, která svou produkci a případně i produkty upraví, má lepší šanci snižovat své náklady, zvyšovat produktivitu a případně i expandovat na českém, ale i zahraničních trzích,“ uvedla manažerka projektu Vlasta Švejnohová. Podle jejího názoru budou firmy, které se do projektu zapojí, do budoucna konkurenceschopnější než ty, které své výrobní postupy nepovedou touto cestou.

Podnikatelé, kteří mají o tento projekt zájem, si mohou prostřednictvím pražské komory objednat návštěvu odborníků, kteří jejich firmu osobně navštíví. Poté vyberou 10 firem pro dotovanou asistenci při stanovení komplexní a detailní „diagnózy“ a vypracování receptu, jak postupovat, aby firma mohla využít všechny možnosti ekonomicky efektivních opatření pro udržitelnou výrobu a služeby. Podrobnější informace lze najít na www.hkp.cz.