Výstavu tvoří šest desítek staveb s ekologickým zaměřením, její součástí je doprovodná česko-anglická kniha a série debat.

„Průzkumy a dopady klimatické změny na krajinu nás nutí urychleně reagovat. Je třeba hledat nové přístupy a téma nelze zúžit jen na domy nízkoenergetické, pasivní či aktivní,“ vysvětlují kurátoři Petr Kratochvíl a Dan Merta.

Celosvětově aktuální téma lze shrnout i zcela jednoduše, jak dokazují slova chilského architekta Alejandra Araveny: „Udržitelnost není nic jiného než přísné dodržování zdravého rozumu.“

Nejinak to vyjádřil v květnové přednášce, pořádané Českou radou pro šetrné budovy a Centrem architektury a městského plánování (CAMP), Ondřej Hofmeister z ateliéru Projektil Architekti: „U projektů řešíme, jak ušetřit energie a materiály úsporným prostorovým a funkčním návrhem. K udržitelnosti je potřeba přistupovat selským rozumem, i když ten v dnešním komplikovaném a často paradoxním světě bývá krátký.“

Architekt je jako dirigent

Architekt Ondřej Chybík zdůrazňuje, jak důležitou roli hraje architekt při snižování ekologické stopy staveb. „Architekt je jako dirigent orchestru a musí počítat se všemi nástroji,“ říká s dovětkem, že při výběru materiálů by měl kromě energetické náročnosti výroby zvažovat také dopravu a recyklovatelnost materiálu budovy.

Koncepce výstavy vznikla ve spolupráci s Ateliérem Informované Architektury na Fakultě umění a architektury Technické univerzity Liberec a tamním Ústavem pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Ten představuje akademický projekt Digitální dřevo. „Výzkum se zaměřuje na alternativní možnosti využití dřeva v oblasti digitálního navrhování a parametrické optimalizace, které lze využít v architektuře i stavebním průmyslu,“ popsal vedoucí ateliéru Saman Saffarian.

Mezi třicítkou zahraničních projektů je například Kulturní čtvrť v dánském městě Helsingor, vídeňský ukázkový příklad Jezerního města Aspern nebo veřejný park Skygarden, vzniklý na nevyužívaném úseku dálnice v jihokorejském Soulu.

Výstava potrvá do úterý 22. září.