Nejčastěji si na brigádách přivydělávají lidé ve věkovém intervalu 18 až 26 let (47 procent respondentů) a ve věku 45 až 53 let (45 procent). Naprostá většina dotazovaných přitom volí spíše příležitostný přivýdělek formou nárazových brigád.

Pravidelně si přivydělávají spíše ženy (18 procent oproti 15 procentům mužů), ale u příležitostných brigád se poměr prakticky srovnává (43 procent žen oproti 42 procentům mužů), říká Ipsos. Brigády jsou pravidelným přivýdělkem pro více než čtvrtinu (27 procent) Jihočechů, nejméně lidí (10 procent) si pravidelně přivydělává v kraji Vysočina, kde si ale zároveň více než polovina (51 procent) lidí přivydělává příležitostně. Nejvíce lidí (54 procent) si příležitostně přivydělává v Plzeňském kraji.

„Brigády a další příležitostné nebo pravidelné přivýdělky jsou důležitým zdrojem financí pro značnou část Čechů v produktivním věku. Z jedné třetiny jde o nárazové brigády, velmi časté jsou ale také vedlejší pracovní poměry formou dohody o provedení práce. Řada našich klientů si například přivydělává roznosem novin či letáků nebo různými sezónními pracemi, aby dokázali dříve splatit své dluhy,“ říká Markéta Kolářová, tisková mluvčí společnosti KRUK, která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků a uvedený průzkum si u Ipsosu objednala.

Co přivýdělky pokrývají?

Hlavním důvodem brigád a dalších přivýdělků je získání financí na pokrytí základních životních potřeb (27 procent respondentů s vedlejším příjmem). Následují přivýdělky učené na koníčky a různé volnočasové aktivity (24 procent) a brigády s cílem splácet dluhy (14 procent), pokračuje Ipsos.

Na základní životní potřeby si přivydělávají spíše ženy (31 procent oproti 24 procentům mužů), v případě brigád na financování koníčků se poměr mezi ženami a muži vyrovnává. Další příjem pro naplnění základních životních potřeb vyhledávají nejvíce obyvatelé Pardubického kraje (33 procent), nejméně pak lidé z Jihomoravského kraje (15 procent).

Typický měsíční přivýdělek se pohybuje v rozmezí 1 tisíc a 3 tisíce korun (39 procent), bezmála třetina (27 procent) brigádníků si přivydělá do 1 000 korun. Rozhodujícím faktorem při volbě brigády je zejména náplň práce a výše mzdy (v obou případech 27 procent brigádníků). Vzdělanější lidé lehce prioritizují náplň práce, Pražané mzdu a ženy zase flexibilitu zaměstnání (možnost rychlého nástupu i ukončení brigády).

„Účel přivýdělku se liší i podle dosažené úrovně vzdělání. Lidé s vyšším vzděláním si nejčastěji přivydělávají na zábavu, méně vzdělaní lidé především na životní potřeby. Vzdělanější lidé a lidé nad 45 let volí hlavně vedlejší pracovní poměr, mladší lidé zase pravidelné brigády,“ dodává Markéta Kolářová, tisková mluvčí společnosti KRUK.