Zručnost, fantazie, zvládnutí techniky i trpělivost. Bez takových vlastností by se neobešel žádný ze dvanácti studentů, kteří se zúčastnili řezbářského sympozia Zlatý řez. Po pět dní mohli návštěvníci Muzea hlavního města Prahy na Florenci sledovat, jak pod jejich rukama ožívají známé i méně známé literární postavy.

„Měli jsme tady zpracování příběhu Stařec a moře nebo Alenku v říši divů. Nejdříve bylo třeba vytvořit nákres, potom model z modelíny a nakonec jsme reliéf vyřezali do lipového dřeva,“ popisuje průběh práce Václav Sladký, jeden ze tří žáků, kteří na sympoziu zastupovali Střední školu uměleckou a řemeslnou (SŠUaŘ) sídlící v Praze 5 na Novém Zlíchově.

Zkusit si řemeslo nanečisto

Řezbářské sympozium Zlatý řez pořádá již podruhé ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy SŠUaŘ, která se také zapojila do projektu Řemeslo žije! podporovaného náměstkyní primátora Marií Kousalíkovou.

„Loni bylo tématem přísloví. Za týden lze stihnout reliéf o velikosti větší čtvrtky a jako materiál byla zvolena lípa, protože se do ní dobře řeže. Účastníci byli akcí a spoluprací s dalšími školami nadšeni, protože mohli vidět, jak se pracuje jinde, a tak jsme se rozhodli uspořádat další ročník, tentokrát již mezinárodní,“ vysvětluje ředitelka SŠUaR Jana Porvichová. Kromě čtyř škol z České republiky se zúčastnili také žáci z německého Flensburgu a srbské Krugajevce.

Na sympozium se mohla přijít podívat široká veřejnost a zváni byli zejména žáci základních škol. Pro ně byl přichystán workshop, kde si mohli sami vyzkoušet řezbu. Z kousků lipového dřeva za pomoci odborníků zhotovovali dlátem například mističky, které si mohli odnést domů.

Na slavnostním zakončení, které proběhlo v sobotu 13. listopadu, mladí autoři prozradili, jakou z postav se ve svém díle rozhodli oživit. Práce budou k vidění v budově muzea přinejmenším do konce roku. „Loni byl zájem veřejnosti veliký, takže díla zůstala vystavena až do konce února,“ dodává Jana Porvichová.

U zrodu myšlenky uspořádat řezbářské sympozium stál Miloš Kohlíček, řezbářský mistr, který řemeslu učí i žáky na Zlíchově. Ti se seznamují nejen s výrobními technikami, ale i s historickými postupy nebo restaurátorstvím.

Umělecká díla i historický nábytek

„Základem úspěchu je zájem o řemeslo. Pokud někdo dělá školu jen proto, že to po něm chtějí rodiče, tak je to špatně. Řemeslo se naučit dá, ale zájem ne. Už na škole je do práce potřeba dát píli, chuť, trpělivost, invenci a nápad. Jen díky větším zkušenostem bude pak žák na trhu práce konkurenceschopný,“ říká Miloš Kohlíček.

Absolventi se mohou uplatnit v řezbářských dílnách či firmách s nábytkem, kde mohou zhotovovat kusy na zakázku, i opravovat nábytek poškozený. V úvahu přicházejí také restaurátorské ateliéry. Pokud se zaměřují na historické kusy, musí řemeslník navíc získat certifikát ministerstva kultury.

Spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy plánuje SŠUaR i nadále. Na jaře příštího roku by totiž měl proběhnout řezbářský víkend, kde si opět návštěvníci budou moci řemeslo zkusit.

Ti, kteří by měli chuť seznámit se s tradičními postupy v adventní době, budou mít možnost řezbáře nebo kováře sledovat při práci či přiložit ruku k dílu o víkendu 18. a 19. prosince ve skanzenu v Přerově nad Labem.

Soutěžní otázka pro tento týden

Co je to marioneta?
Odpovídejte na www.facebook.com/remeslozije.
Ze správných odpovědí bude ve středu 24. listopadu vylosován výherce, který získá dvě volné vstupenky do kina. Pokud odpovíte každý týden na otázky správně, dostanete se na konci roku do slosování o hlavní výhru – vrtačku.