Lítačka už dnes není jenom cestovním dokladem. Slouží i při půjčování knih v městské knihovně, kde ji využívá čtvrtina čtenářů a u pokladem vybraných pražských památek je možné díky ní uplatnit slevu na vstupném. Např. minulý rok uplatnilo pětiprocentní slevu v pražské zoo asi 6400 návštěvníků. Informace o slevách nalezne uživatel na webu.

Virtuální Lítačka 

Už loni byl na škole v Praze 13 spuštěn pilotní projekt Lítačka do škol. Karta může žákům posloužit pro vstup do budovy školy, nebo může fungovat jako karta na oběd. Na kartu je také možné nahrát kapesné. V budoucnu by mohla Lítačka sloužit i při nabíjení elektromobilu u veřejných dobíjecích stanic.

Plánuje se, že od léta bude fungovat i tzv. Virtuální Lítačka. Cestující si tak budou moci nahrát kupon MHD i na platební kartu či Inkartu Českých drah. Koupení jízdenek bude možné přes mobilní telefon a odpadne aktivace zakoupených kupónu ve validátorů. Stále ovšem bude možné si koupit jízdné přes Lítačku, SMS i papírové jízdenky.

Pořizovací náklady na systém zelené karty byly 8,2 milionů korun. Průměrné měsíční náklady na její provoz jsou asi 3,7 milionů. Lítačku spravuje městská firma Operátor ICT a Praha tak má celý systém pod kontrolou.