„Jsem ráda, že díky instalaci nových kvalitních zdrojů se sníží emise škodlivin do ovzduší,“ poznamenala Jana Plamínková (Trojkoalice–STAN).  Od roku 1994 Praha na modernizaci vytápění rozdělila už přes půl miliardy korun mezi více než 46,3 tisíc domácností.

Většinou se jednalo o přeměnu lokálních topenišť spalujících uhlí na některou z ekologických variant. Postupně se větší důraz klade na podporu využití obnovitelných zdrojů energie a náhradu lokálních topidel centrálním vytápěním; rozvíjí se také podpora výměny dožívajících plynových kotlů za účinnější a ekologicky šetrnější.