„Návrh od společnosti Iveco už jsme obdrželi a ve věci je zahájeno správní řízení. O případném nařízení předběžného opatření zatím nebylo rozhodnuto,“ uvedl médiím Martin Švanda, mluvčí úřadu. Iveco muselo zaplatit kauci deset milionů, kvůli svému podání.

Firma byla ze soutěže vyloučena 

„U ÚOHS se domáháme zrušení rozhodnutí o vyloučení naší společnosti ze zadávacího řízení. Domníváme se, že rozhodnutí o vyloučení bylo nezákonné a trváme na tom, aby naše nabídka byla v souladu se zadávacími podmínkami vyhodnocena,“ uvedla pro server zdopravy.cz mluvčí Iveca Katarína Kutlíková.

Společnost Iveco totiž nabídlo nejnižsí cenu. V soutěži autobusy nabídlo za cenu 1,482 miliardy, SOR je nabídlo za 1,5 miliardy. Třetím byla společnost Solaris, která autobusy nabídla za 1,639 miliardy. Cena ovšem nebyla jediným kritériem. Důležitá byla prý i spotřeba a provozní náklady. V bodovém hodnocení ale Iveco porazilo SOR. Hodnotící komise ovšem našla nedostatek, pro který nakonec Iveco ze soutěže vyloučila.

Důvody vyloučení společnosti ze soutěže

„Výběrová komise DPP nabídku spol. Iveco vyřadila. Důvodem bylo jednoznačné dílčí nesplnění technických požadavků na vybavení autobusů odbavovacím informačním zařízením. Tomuto rozhodnutí předcházelo zadání posouzení nabídky přizvanému soudnímu znalci, který výslovně ve svém závěru konstatoval nesplnění zadávacích podmínek. Soudní znalec se svým závěrem seznámil ostatní členy komise," uvedla mluvčí DPP Aneta Řehková. 

Společnost Iveco nabídla typ zobrazovače času a tarifního pásma, který nesplňoval funkční a technické požadavky DPP a stejně tak nabídla zařízení pro nevidomé, které v té době nebylo certifikováno. „Z laického pohledu se může jednat o zdánlivě nepodstatné závady, z pohledu zákona o zadávání veřejných zakázek se však jedná o zásadní nedodržení kvalifikačních kritérií," uvedla Řehková.

„Pokud bychom nepostupovali uvedeným způsobem, dopustili bychom se porušení zákona a na výsledek výběrového řízení by si mohli oprávněně stěžovat ostatní uchazeči. Na svém stanovisku trváme. Spol. Iveco podala návrh na přezkoumání rozhodnutí komise k ÚOHS. DPP proto vyčká na rozhodnutí úřadu, kterému bude poskytnuta plná součinnost," doplnila.