Dopravce by měl za roční smlouvu na pronájem reklamních ploch na 60 tramvajích 15T ForCity získat 5,1 milionu korun. „Výrazně tak zvýšíme příjmy pro DPP za reklamu na tramvajích. Rencar nám za pronájem reklamních ploch na téměř 900 tramvajích dosud ročně platí pouze zhruba 10 milionů korun. Úspěch poptávkového řízení je důkazem, že konkurenční prostředí v provozování reklamních ploch dopravnímu podniku jednoznačně prospívá,“ říká generální ředitel a předseda představenstva DPP Martin Gillar.

Osminásobný výnos

„Snažíme se maximalizovat příjmy pro dopravní podnik. Za reklamu na  plochách jedné tramvaje jsme dosud od Rencar dostávali zhruba 11 tisíc korun, od BigBoardu obdržíme přibližně 85 tisíc korun, tedy přibližně osminásobek," uvedl vedoucí odboru Marketing a obchod DPP Josef Voltr.

"Navíc jsme omezili možnost reklamního polepu oken na maximálně 20 procent okenní plochy, čímž zlepšujeme komfort pro cestující. Jedním z dalších logických kroků v oblasti reklamy je tedy vypsání velkého výběrového řízení na všechny plochy na majetku dopravního podniku, které plánujeme,“ dodal.

Průlom i na plochách na autobusech

Není to první případ, kdy díky tendru DPP získal za reklamu výrazně víc, než bylo v Praze v posledních dvaceti letech zvykem. DPP nedávno vysoutěžil na rok pronájem reklamních ploch na 300 autobusech MHD za více než tři miliony korun. Díky transparentnímu výběrovému řízení se příjmy DPP z pronájmu reklamních ploch na autobusech navýšily na desetinásobek.

Rencar v posledních letech generoval obrat v řádu statisíců korun za pronájmy ploch na více než tisíci autobusech DPP. Dopravní podnik tedy dostával z pronájmu reklamních ploch na trojnásobném počtu autobusů pouze zhruba 10 procent toho, co nyní získal prostřednictvím transparentního výběrového řízení.

I na autobusech se tak dopravci daří prolomit výsadní postavení společnosti Rencar, která stále zajišťuje provozování reklamní činnosti na většině majetku DPP. V současnosti dopravní podnik získává od Rencar ročně zhruba 49 milionů korun.