Mimo jiné také tím, že bude v magisterském a doktorském studijním programu připravovat odborníky v této oblasti. Stejně jako v jiných technických oborech na pracovním trhu chybějí.

„Dnešní studenti srdcem milují letadla, ale nakonec je nejdou studovat, protože nevidí v ČR uplatnění při vývoji konečného produktu – letadla nebo motoru. Výroba dveří letadel podle cizí konstrukce je neláká," řekl děkan.

Studium bude na GE Aviation nezávislé

Studenti upřednostňují firmy, které mají v Česku vlastní vývoj. Po schválení investice GE Aviation v Česku vládou proto děkan očekává nárůst poptávky studentů po tomto oboru.

Studium bude na GE Aviation nezávislé, ale spolupráce s touto firmou ho může obohatit a zajistit jeho uplatnitelnost v praxi. Absolventi oboru letectví a kosmických technologií mohou najít uplatnění kdekoliv v průmyslu. „Jejich znalosti budou natolik univerzální a cenné, že problém hledání zaměstnání nepřichází vůbec v úvahu," poznamenal děkan.

Vláda schválila, že pro ČVUT může v souvislosti s investicí GE uvolnit v letech 2016 až 2018 téměř dvě miliardy korun. Jedná se o maximální částku na předfinancování dvou evropských projektů podaných FS ČVUT, uvedl děkan. Předfinancování je nezbytné, aby projekty začaly včas. Fakulta bude v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání žádat jednak o prostředky na excelentní výzkum, jednak o dotaci na výzkumnou infrastrukturu nového doktorského programu.

Šance na schválení evropské dotace je vysoká

Výzkum se bude zabývat monitorováním funkčnosti leteckých motorů s prediktivní údržbou. Na to má fakulta připravenu smlouvu s GE Aviation. „Pro tento výzkum pořídíme zkušební a měřicí infrastrukturu pro motory a dokončení vývoje turbovrtulových motorů GE bude jen částí této spolupráce," uvedl děkan. Fakulta bude nezávisle na GE provádět další zkoumání.

Stejně jako zainteresovaná ministerstva Valášek věří, že šance na schválení evropské dotace je vysoká. Odhaduje ji na 80 procent. „Smysluplnost projektu je velká, neboť pokud se GE Aviation podaří dovyvinout motory, a tak postavit nový závod, pak příjmy do státního rozpočtu veškeré náklady několikrát zaplatí," řekl.

Vedle automobilového průmyslu by Česko mohlo mít podle odborníků oporu také v leteckém průmyslu, který jako první přináší inovace. GE by v novém závodě měla zahájit výrobu do konce roku 2022, celková hodnota investice se odhaduje na více než 9,5 miliardy korun. V novém závodě by mělo být do roku 2023 vytvořeno nejméně 500 nových pracovních míst.

Čtěte také: Vláda schválila investiční smlouvu s General Electric za 10 mld