Institut plánování a rozvoje (IPR), který vznik městského developera od loňska připravoval, už vytipoval celkem 11 lokalit pro výstavbu městských bytů. Nakládání s těmito pozemky nyní bude v kompetenci PDS. Jsou mezi nimi jak velká území na okraji metropole, například na Černém Mostě, v Dolních Počernicích a Kyjích, tak i lukrativní parcely v širším centru.

K těm developersky nejzajímavějším patří nezastavěný pozemek vedle stadionu Bohemians ve Vršovicích, který dnes slouží jako parkoviště. Atraktivní jsou rovněž parcely v Nových Dvorech v Praze 4, kudy povede nová linka metra, a také území v Hrdlořezích poblíž parku Smetanka. Ne všechny pozemky jsou ovšem dnes určené k výstavbě, někde bude nutné změnit územní plán.

„Hlavním cílem pro příští měsíce je připravit projekty tak, aby mohly být projednány v rámci územního nebo stavebního řízení. Samotná výstavba, poté co bude projekt doveden do určitého stadia schvalování, pak může být realizována různými způsoby včetně spolupráce se soukromým sektorem,“ vysvětluje Hlaváček.

Byty pro klíčové profese, seniory i samoživitelky

Podle stávajícího záměru mají nové byty sloužit hlavně Pražanům z klíčových profesí pro chod města, ale také má jít o různé formy podporovaného bydlení pro seniory a matky samoživitelky. Přidělování bytů by podle Hlaváčka mělo být na rozhodnutí odborů magistrátu.

PDS bude příspěvkovou organizací hlavního města. V prvních letech by se měl její provozní roční rozpočet pohybovat mezi 10 až 15 miliony korun. „Do konce letošního roku by ve společnosti mohlo pracovat 10 až 12 lidí, v horizontu dvou let kolem dvacítky,“ předpokládá Hlaváček. V létě bude vyhlášen konkurz na ředitele PDS, kterou prozatímně povede architekt Tomáš Veselý, pověřený na magistrátu řízením sekce rozhodování o území.

„Pražská developerská společnost by měla zajistit, aby se bytový fond města po letech ´výprodeje´ začal opět rozšiřovat. Velkou inspirací pro nás byly obdobné projekty městského bydlení v Mnichově, Hamburku či Amsterodamu,“ dodává radní Hlaváček.

Kromě přípravy vlastní bytové výstavby by PDS měla asistovat také u projektů, kde je nutná intenzivní spolupráce mezi městem a soukromým investorem, třeba když je nutné řešit nějaká kolizní místa z hlediska infrastruktury nebo například směny majetku.