V internetové populaci, jež tvoří základ cílové skupiny, převládají muži. S věkem se snižuje rozdíl mezi „běžnou“ a „internetovou“ populací, přičemž největší výkyv je zřetelný ve věkové skupině 15–24, resp. 55 a více let. Zkrátka výrazně více uživatelů najdete od 15 let nahoru, s rostoucím věkem jejich počet klesá.

V průběhu posledních deseti let prošly informační technologie bouřlivým rozvojem. Evropské země i ČR jsou z hlediska jejich využívání slušně rozvinuté, na druhé straně nás ten největší boom teprve čeká. „Česká republika se liší od západních evropských zemí ve značné generační propasti v podílu uživatelů internetu mezi nejmladší generací 16 až 24 let, tak zvané NET generation, a následující generací 25 až 34 let,“ komentuje demografický stav Hana Friedlaenderová ze společnosti Median. Přítomnost dětí v domácnosti je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících vybavenost domácnosti PC a dostupností internetu.

Reklama startovala na internetu roku 1996. Za deset let zaznamenala prudký vývoj na trhu, a byť ještě nevyrostla z dětského věku, očekává za tento rok příjmy 685 milionů korun, což je podle odhadu ARBOmedia o téměř 27 procent více než loni.

Na počátku to byl banner, reklamní proužek. Používá se dodnes, jeho účinnost ale klesá. Hodí se již jen jako doplněk k mediálnímu mixu. Naproti tomu roste význam PPC reklamy. Je to i proto, že reklama placená za klik je jednou z nejúčinnějších metod, s níž mohou provozovatelé internetových stránek oslovit uživatele, kteří hledají to, co inzerent nabízí. Mezi hlavní výhody reklamního systému tohoto typu patří, že inzerent neplatí za zobrazení inzerátu, ale za to, že na něj klikne uživatel. Inzerent si určuje, kolik je ochoten platit za jeden proklik, tedy za přivedeného návštěvníka. Proto je tato cesta zajímavá pro drobné podnikatele.

Internetová reklama nemá ale jen přednosti. Její vliv oslabuje nejednotnost slovníku v názvech reklamních formátů, a také ještě málo živý reklamní projev. Za dveřmi již čeká vysílání spotů na internetu.