Podle Petra Zemana, zakladatele spolku Prázdné domy, by rekonstrukce mohla začít do tří let. „Rozčilovalo nás, že se město neumí starat o svůj majetek. Se spolkem Prázdné domy se nám zde v roce 2015 podařilo uspořádat mezinárodní festival 4+4 dny v pohybu. Alternativním divadlem, hudbou a tancem jsme na problém upozornili,“ sdělil Pražskému deníku Zeman, který se později stal pražským zastupitelem za Prahu sobě.

Spolku se pak podařilo za další tři roky objekt zařadit do mezinárodního festivalu Open House, kdy tento opomíjený skvost na dva dny mohla obdivovat široká veřejnost. 

Uvažovalo se i o zbourání

Mezitím se o svůj majetek více začalo zajímat hlavní město. Magistrátní společnost Trade Centre Praha si nechala vypracovat studii využitelnosti paláce. Na jejím základě pak rada hlavního města záměr rekonstrukce projednala. „Když jsem se dostal do politiky, začal jsem se o objekt zajímat na magistrátu,“ dodal Zeman.

Není bez zajímavosti, že v roce 1983 se uvažovalo o demolici celého objektu v souvislosti s plánovanou výstavbou magistrály, z čehož nakonec sešlo.

Palác nabízí dvě patra výstavních prostor, muzeum by do nich mohlo umístit expozici dějin Prahy 19., 20. a začátku 21. století, dějin první a druhé světové války a dějin totality. Součástí by byla kavárna a restaurace. Uvažuje se také o tom, že by zde vzniklo několik bytů.

Oprava fresek bude náročná

I když objekt není v havarijním stavu, jeho rekonstrukce bude náročná. Předcházet jí však ještě musí jednání s památkáři a proces získání stavebního povolení.

Podle Zemana by opravy mohly začít do tří let. „Problém je se stropy, kde jsou fresky, což bude vyžadovat restaurátorský zásah. Dům ale není staticky narušen, není ohrožen ani vlhkostí, střecha je funkční a neteče do něj,“ dodal.

Desfourský palác byl postaven v pozdně klasicistním stylu v letech 1845 až 1847. Architektem byl Josef Kranner, který jej vybudoval pro hraběte Desfours-Walderode. Uvnitř se částečně zachovaly původní interiéry, trojramenné visuté mramorové schodiště, mozaikové parketové podlahy a další cenné předměty jako lustry, vitráže a kachlová kamna.