Společnost Vodafone napadlo ve spolupráci s agenturou United Interactive prozkoumat názory na daně a praktické postoje k nim u vybraných 446 podnikatelů a živnostníků, kteří se dnes bez mobilního telefonu či internetu těžko obejdou. A protože i nás zajímaly názory respondentů, nabízíme vám některé údaje z nedávno ukončeného březnového výzkumu.

Dotazovaní podnikatelé ze tří čtvrtin nejsou spokojeni s českou daňovou soustavou. Drtivá většina (90 procent dotázaných) ji dokonce označila za byrokratickou a přes 71 procent ji považuje za nespravedlivou. Nespokojenost vyjádřili zúčastnění podnikatelé s nejasnými předpisy, příliš velkým daňovým zatížením, dále se zdlouhavým procesem zakládání nových firem a paradoxem protichůdných nařízení. Daňové formuláře vesměs považují za příliš dlouhé a nepřehledné.

Komunikace s úřady je hodnocena jako pomalá a zkostnatělá, zazněly i hlasy kritizující nekompetentnost, zlovůli a netajenou aroganci úřadů.

Nadpoloviční většina dotázaných chodí na úřady osobně a nebo s nimi telefonuje. Téměř stoprocentní ano dostala zelená linka s daňovým poradenstvím. A více než dvě třetiny dotázaných by uvítaly informace o finančních úřadech v mobilním telefonu. V tomto případě by to byly telefonické kontakty na informační či poradenské linky a automatické rozesílání termínů podání důležitých dokumentů.

Zvláštní přání vyslovilo přes osmdesát procent dotázaných: chtěli by mít možnost rezervace času úředníka nebo získání pořadového čísla přes mobilní telefon.

V současné době podává 90 procent dotázaných daňové přiznání osobně nebo poštou, zbytek zplnomocňuje daňové poradce nebo používá internet. Řešit tento krok prostřednictvím mobilu by uvítala celá čtvrtina dotázaných podnikatelů a živnostníků. Klidně by vyplnili internetový formulář přístupný on-line z telefonu. „Do rukou se mi dostane opravdu hodně daňových přiznání a já je po vyplnění vracím podnikatelům, kteří je sami podávají,“ říká Lenka Žemličková z auditorské firmy Pošar & Partner. „Uvažuji o zřízení elektronického podpisu, abych mohla využít cestu internetu, přes mobil se mi to nezdá dobré,“ dodává.

V budoucnu by však tuto možnost uvítala více než polovina dotázaných. Paradoxně s tím spojují i naději na lepší dodržení termínu podání daňového přiznání.