Studie určí veřejná prostranství, parky, uspořádání zástavby, výškové hladiny budov a další charakter území. Zadání klade důraz na plánování zelené infrastruktury a zásadním způsobem se zaměřuje na celkové dopravní zklidnění Palmovky.

„Už nyní se nám hlásí zájemci, kteří se chtějí do proměny území zapojit,“ prohlásil zastupitel Petr Pelc. „A nejde pouze o připomínky k územní studii, ozývají se nám dobrovolníci, kteří chtějí pomáhat například s úklidem a pročištěním vybraných prostor,“ dodal.

Palmovka se postupně mění už teď. Povedlo se zde zrealizovat předláždění tramvajové zastávky na Žertvách a umístit na ni mobiliář s prvky zeleně a knihobudkou. Dále městská část připravuje projekt předláždění tramvajové křižovatky na Palmovce.