Mezi klíčové německé instituce patří drážďanský institut Maxe Plancka pro buněčnou terapii. Stangeová uvedla, že by se Češi měli podílet na výzkumném projektu, který disponuje 30 miliony euro. Účast na evropských výzkumných projektech ale podle ní nepřináší jen finanční efekt, přispívá především k mezinárodnímu renomé.

Výzkum nekonvečních materiálů 

„Saskému a českému výzkumu by se mohlo podařit napojit na mezinárodní vědeckou elitu a udržet si pozici, nebo ji znovu nalézat. Tím se i zvýší konkurenceschopnost Saska v ČR i jinde," řekla. ČR může nabídnout například výzkum nekonvenčních materiálů pro stavbu obráběcích strojů. vývoj nových typů žáruvzdorných materiálů pro hutnictví a ocelářství nebo nanomateriály v konstrukci 3D baterií. Nejen to patří mezi české priority v rámci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací.

Ačkoliv geograficky Sasko s ČR sousedí, v oblasti výzkumu doposud německá spolková země více spolupracovala se Slováky, Maďary a Slovinci. V mnoha oblastech jsou ale již se Saskem provázané severočeské regiony.

Spolupráce s technickou univerzitou v Liberci

Doposud nejtěsnější spolupráce vznikla zřejmě mezi Technickou univerzitou Liberec a Technickou univerzitou Drážďany – se saskými vědci vyvíjí nanomateriály a technický textil. Saský institut textilního výzkumu oslovil ke spolupráci libereckou Textilní fakultu na projektu recyklace a využití částic aktivního uhlíku v technických textiliích.

V Sasku v současnosti vzniká nová centrála nazvaná Zeus. Má se zaměřit na vysoké školy, výzkumné instituce a poskytovat poradenství pro projekty evropského programu pro výzkum a inovace Horizont 2020. Využít služeb Zeus bude moci i česká strana, uvedla ministryně.

Spolupráce Česka a Saska v oblasti vědy 

Vicepremiér pro výzkum Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) řekl, že v současnosti se musí dát spolupráci pevný řád a zapojit do debaty klíčové instituce obou zemí.

Pojede proto do Saska, kde se přímo určí zajímavé projekty, na kterých by čeští vědci chtěli spolupracovat. Zájem je podle něj například již o Středoevropský polytechnický institut (CEITEC) v Brně.

Čtěte také: Ústav vedený dříve profesorem Holým pracuje na nových lécích