Saská vláda v úterý v Praze uskutečnila výjezdní zasedání u příležitosti pátého výročí otevření saského stálého zastoupení v Česku, zasedání se účastnil i Bělobrádek. Tillich po jednání řekl, že Sasko má zájem na vybudování vysokorychlostní železnice mezi Drážďany a Prahou i o spolupráci s Českem v boji s drogovou kriminalitou.

Bělobrádek jede příští týden do Drážďan 

„Naše spolupráce ale není jen toto, ale chceme, aby se už od dětství rozvíjely vztahy (mezi Čechy a Sasy)," řekl Tillich. Proto podle něj existuje už 40 školek, kam společně chodí české a německé děti, v Pirně pak funguje česko-německé gymnázium.

„Máme asi 200 tisíc lidí, kteří se budou učit česky. Máme co dohánět, protože naši sousedé často mluví německy lépe než my česky," řekl. „Vzdělání, věda výzkum, průmysl, hospodářské vztahy, mezilidské vztahy, to je nejlepší prostředek, abychom spolu co nejlépe vycházeli, byli co nejvíce propojeni a dokázali společně odolávat globální konkurenci," řekl Bělobrádek o česko-saské spolupráci. Uvedl rovněž, že příští týden jede do Drážďan podepsat dohodu o spolupráci s Frauenhoferovým institutem, který je přední německou institucí pro aplikovaný výzkum.

Bělobrádek zmínil výzkum v oblasti nanovláken

Bělobrádek a Tillich se také shodli, že už nyní je spolupráce mezi Českem a Saskem ve vědě a výzkumu na dobré úrovni. Bělobrádek zmínil výzkum v oblasti nanovláken, na němž se podílejí odborníci z Česka i z univerzity v Drážďanech, Tillich zase mluvil o textilním výzkumu, na němž spolupracují univerzity v Chemnitzu a v Liberci.

Jako perspektivní budoucí obor Bělobrádek zmínil i chemické zpracování hnědého uhlí. Tillich prohlásil, že cílem spolupráce je zajistit, že region tvořený Saskem, Českem a polským Dolním Slezskem bude patřit mezi hospodářsky nejsilnější oblasti Evropské unie.