Rada vznikla letos na základě zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Jejím cílem je provádět nezávislé hodnocení rozpočtové politiky, plnění rozpočtových pravidel nebo vydávat zprávu o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Rada je tříčlenná a funkční období jejích členů šestileté. Předsedu rady navrhuje vláda, jednoho člena rady Senát a jednoho Česká národní banka. Navržené kandidáty pak schvaluje Sněmovna.

Pavel působil na univerzitě v Pardubicích

Vláda přitom v září schválila jako předsedkyní rady hlavní ekonomku České bankovní asociace a bývalou členku Bankovní rady ČNB Evu Zamrazilovou.„ČNB počítá s tím, že v případě, že Poslanecká sněmovna neprojedná složení Národní rozpočtové rady v tomto volebním období, předloží stejný návrh do nově zvolené Poslanecké sněmovny," uvedla centrální banka. Pavel v minulosti působil vedle VŠE také na Univerzitě v Pardubicích jako profesor na ústavu podnikové ekonomiky a managementu a na ministerstvu financí jako analytik trhu práce.