Nejnověji od října funguje v praxi doporučení ČNB, podle kterého by banky již neměly poskytovat hypotéky na 100 % hodnoty zajištěné nemovitosti. Maximální limit stanovený centrální bankou pro výši hypotéky je od října 95 % hodnoty zajištěné nemovitosti a od dubna 2017 pak bude 90 %. Již v červnu, v době oznámení opatření, ČNB avizovala, že by k tomu chtěla mít pravomoc uzákoněnou nejlépe zákonem.

Novela ruší omezení pro operace mezi ČNB a dalšími bankami

Platná předloha totiž omezuje splatnost operací ČNB s bankami na tři měsíce a předpokládá, že centrální banka usměrňuje fungování pouze na peněžním trhu. To je trh, kde se obchoduje s finančními instrumenty se splatností do jednoho roku.

"Navrhovaná novela má za cíl tento stav odstranit a okruh možných operací centrální banky přiblížit Statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky tak, aby ČNB byla v budoucnosti schopna pružně reagovat na nepředvídatelné události vyžadující změny v nastavení měnové politiky," uvádí materiál.

Důvodem novely jsou změny v provádění měnové politiky v celosvětovém měřítku

"Stávající znění zákona o ČNB dostatečně nereflektuje aktuální vývoj," uvádí předkládací zpráva. Navíc novela tak umožní nové nástroje v měnové politice, kterým je například v případě Evropské centrální banky odkup dluhopisů, ponechat k případnému využití v budoucnu.

"Do budoucna je totiž nutno počítat s tím, že riziko dosažení nulové hranice úrokových sazeb zůstane oproti minulosti zvýšené," uvádí zpráva.