„V případě nutrií, které jsou na seznamu uvedeny, jde o nutrii jakožto volně žijícího živočicha, kterou je nově zakázáno dovážet do EU, a tím i do ČR. Nově zaváděné opatření se netýká nutrií jakožto hospodářských zvířat, které se chovají u chovatelů v ČR za účelem získávání kožešin a nově také masa," řekla  mluvčí ministerstva Markéta Ježková.

Omezení se netýká hospodářských zvířat

Pokud by návrh platil i na hospodářská zvířata, šel by proti nedávno vládou schválené novele veterinárního zákona, která prodej masa z nutrie drobným chovatelům tzv. ze dvora umožňuje.

Podle Kaplana ale chovatelé nutrie na maso stejně ve větším měřítku využívat nebudou. Většina chovatelů je totiž má na kožešinu. A pokud se maso ze zvířete potravinářsky odřeže, je podle Kaplana kožešina neprodejná.

Podle něj by musel mít chov, aby mohl mít nutrie jenom na maso, alespoň 200 samic, aby vydělával. Ročně by pak musel vyprodukovat okolo 1000 zvířat na maso.

V seznamu je přes dvacet živočichů 

Invazivní nepůvodní živočichové a rostliny, které svým neřízeným šířením ohrožují přírodu se budou postupně ve volné přírodě omezovat. Od srpna dovoz těchto druhů kontrolují veterináři na letišti. V minulém týdnu vstoupilo v platnost prováděcí nařízení Evropské unie, kterým začal platit seznam zakázaných živočichů. Jde o 23 živočichů a 14 druhů invazivních rostlin.

Ty svým neřízeným šířením v přírodě ohrožují evropskou biodiverzitu, hospodářství a i zdraví člověka. Na území ČR jde třeba o severoamerické druhy raků přenášející račí mor, veverku liščí a popelavou či mývala severního, predátora přenášejícího nemoci nebo bolševník velkolepý, který vytlačuje vegetaci a může způsobit popáleniny.

Čeká se na úpravu zákona 

Jak omezení budou vypadat, si každý stát určí sám a zapracuje do svých zákonů. Ministerstvo životního prostředí chce postup určit v novele zákona o ochraně přírody a krajiny. Vzniknout by podle ředitele odboru druhové ochrany na MŽP Jana Šímy měla do konce letošního roku.

Unijní nařízení začne v Česku platit, až se upraví zákon. Do té doby se budou provádět jen dovozní kontroly. Živočichové se tedy podle nařízení mohou ponechat v nekomerčních chovech i v zoo na dožití s tím, že se zamezí jejich úniku a dalšímu rozmnožování, uvedlo ministerstvo.

Jde o chov v oddělených skupinách samců a samic nebo použití antikoncepce. Řadu obdobných opatření přitom zoo i další chovatelé již běžně používají. Ministerstvo životního prostředí v nejbližších dnech chystá vydat informační karty k jednotlivým druhům zařazeným na unijní seznam. 

Čtěte také: Přírodu má ochránit zabíjení raků