Zatímco počty odbavených cestujících v meziročním srovnání na Letišti Praha rostly, v případě leteckých pohybů zaznamenalo letiště ve sledovaném období opačný trend. V třetím čtvrtletí letošního roku meziročně klesl počet leteckých pohybů o 1,0 %. K největšímu poklesu došlo v měsíci srpnu.

„Počet odbavených cestujících ve třetím čtvrtletí odpovídá našim prognózám z počátku letní sezóny. V případě meziročního nárůstu cestujících se dokonce pohybujeme mírně nad horní hranicí předpokladu z počátku letošního roku, což bezesporu pozitivně ovlivní celkové provozní výsledky za celý rok 2019, kdy by měl počet odbavených cestujících přesáhnout hranici 17,7 milionů,“ říká Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

Roste zájem o dálkové destinace

„Na konstantně výborných provozních výsledcích letiště mají podíl nově otevíraná letecká spojení, navyšování linek do stávajících destinací i neustálé navyšování kapacit na existujících linkách,“ doplňuje Václav Řehoř.

 Počet odbavených cestujících na Letišti Praha (období červenec – září 2019)

Měsíc Počet odbavených cestujících Meziroční změna
ČERVENEC 1.967.569 + 4,8%
SRPEN 1.997.182 + 6,5%
ZÁŘÍ 1.847.846 + 6,7%
Celkem 5.812.597 + 6,0%

Zájem cestujících vzrostl o lety do dálkových destinací. V rámci třetího čtvrtletí využilo těchto linek 464.969 cestujících, což je o 12 % více než za stejné období vloni. Z celkem 15 destinací zaznamenaly největší meziroční nárůst linky do Severní Ameriky, a to o 28,7 %.

TOP 5 destinace podle počtu odbavených cestujících (období červenec – září 2019)

Destinace Počet odbavených cestujících
LONDÝN 358.388
MOSKVA 223.465
PAŘÍŽ 217.956
AMSTERDAM 207.788
ANTALYA 199.137

Rostl také počet odbavených cestujících na linkách do dovolenkových destinací. Od července do konce září využilo těchto leteckých spojení celkem 1.685.727 cestujících, což je o 8,8 % více než vloni. Nejvíce se létalo do Londýna, Moskvy a Paříže. Z dovolenkových destinací byl největší zájem o Antalyi, Burgas a Barcelonu.

TOP 5 dovolenkové destinace podle počtu odbavených cestujících (období červenec – září 2019)

Destinace Počet odbavených cestujících
ANTALYA 199.137
BURGAS 131.227
BARCELONA 130.804
HERAKLION 102.051
HURGHADA   98.105