Vzdělávací proces využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia je přitom podle vyjádření odborníků ze vzdělávacího institutu CEMI (Central European Management Institut), předního českého specialisty na manažerské vzdělávací programy MBA a LLM s celoevropskou působností, srovnatelný s klasickou výukou.

On-line kurzy si proto nacházejí mnoho příznivců. Nespornou výhodou je pro vytížené pracovníky nezávislost na učebních prostorách. Institut CEMI kupříkladu používá studijní systém Fronter.

Skloubení pracovních povinností se studiem

„V současné době se zájem o on-line MBA studium zvyšuje, tento trend je patrný jak v zahraničí, tak v České republice. Důvodem je hlavně velká časová vytíženost uchazečů, kteří hledají možnost, jak nejlépe skloubit pracovní povinnosti se studiem. On line studium jim tak umožňuje věnovat se studiu v čase a místě, kde se právě nacházejí, a to bez nutnosti kamkoli dojíždět," ilustruje hlavní důvod ředitel institutu CEMI Štěpán Mika.

Stále vyšší požadavky jsou kladeny na manažery po celém světě. Nejen kvalitní profesní rozvoj spojený s celoživotním vzděláváním, ale i co nejlepší zvládnutí takzvané work-life balance aneb slaďování osobního a pracovního života.

Studium MBA je všeobecně vnímáno jako finančně i časově velmi náročné. Právě on-line studium to může změnit a studujícím manažerům tak nabídnout efektivní využit drahocenného času. Vzdělávací institut CEMI letos zahájil již 6. ročník on-line studia MBA. Nově otevřel i studium LLM.