V roce 2017 bylo absolventů všech oborů navazujících na základní školy zhruba 76.200, z toho absolventů učňovských oborů 11.300. Podíl učňů mezi absolventy byl tak 14,9 procenta, zcela stejný jako v roce 2016 a podobný jako v roce 2015. Podle AMSP se ustálila situace u potravinářských a elektrikářských profesí a přibývá učňů ve většině strojírenských profesí.

Pokles tesařů a zeníků 

Pokles absolventů však postihl řadu učňovských oborů ve stavebnictví. Nejvýrazněji se oproti roku 2016 propadl počet kameníků, a to o 60 procent. Počet kameníků je ale již po léta v řádu jednotlivců, takže značně kolísá. Předloni bylo kameníků pět a loni dva. Znatelnější je v celkovém počtu absolventů například pokles v oboru malíř a lakýrník, kde ubylo učňů o 39 procent - z více než stovky v roce 2016 na loňských 62.
Výrazný byl také pokles tesařů a zedníků, kterých jsou celkově stovky. V oboru tesař ubylo učňů o 19 procent a v oboru zedník o 16 procent. Podobně jako u zedníků se propadl i počet vyučených instalatérů. V nábytkářských profesích pak bylo meziročně méně truhlářů. Ubylo jich o pět procent z předloňských 836 na 792.

Nejvíce přibylo nástrojařů 

"Příčinou dlouhodobého poklesu učňů je velká nabídka univerzálních škol s maturitou, obava z náročné manuální práce a přirozený demografický pokles," sdělil předseda AMSP Karel Havlíček.
Naopak ve strojírenských profesích loni meziročně stoupl počet absolventů téměř ve všech učňovských oborech. Nejvýrazněji - skoro o čtvrtinu - přibylo nástrojářů. Úbytek zaznamenali pouze automechanici, kterých bylo méně téměř o desetinu.

Přibývá kominíků 


Strojaři patří na trhu práce mezi nejžádanější. Podle asociace byla průměrná nezaměstnanost za poslední tři roky u oborů strojních, elektrikářských i některých potravinářských pod sedmi procenty. "Je pravdou, že některé profese jsou dnes placeny lépe než absolventi vysokých škol," uvedl předseda AMSP. Naproti tomu u stavebních oborů přesahovala nezaměstnanost absolventů deset procent.
V dlouhodobém srovnání počtů absolventů učňovských oborů mezi lety 2005 až 2017 je ale podle dat asociace značný propad v podstatě ve všech oborech. Výjimkou je obor kominictví. V minulých letech byly zavedeny povinné kontroly komínů, takže absolventů oboru přibylo od roku 2005 o tisícovky procent.