„Dokončení výstavby těchto dvou objektů jsme původně plánovali na jaro 2018, práce se však podařilo urychlit,“ říká Šárka Kloučková z obchodního oddělení společnosti. V projektu, jehož výstavba byla zahájena v roce 2011, tak bude bydlet už zhruba tisícovka lidí.

Developer M&K Real Estate nabídl tyto byty do prodeje v březnu 2016. Tedy v době, kdy se v hlavním městě postupně prakticky zastavila výstavba nového bydlení. Zájem tomu podle Kloučkové plně odpovídal.

„Jako první byly tradičně rezervovány malometrážní byty, na které jsme dokonce museli vytvořit pořadník,“ upozorňuje Kloučková. Zároveň oceňuje spolupráci s vedením městské části. Ta umožnila nejen samotnou bytovou výstavbu, ale zároveň přinesla čakovickým obyvatelům zlepšení infrastruktury – například v podobě nových míst v předškolních zařízeních, obchodních a stravovacích prostor.

Takový přístup ale není v hlavním městě všude samozřejmostí. „Existují městské části, jejichž stavební odbory nepovolily za poslední tři roky ani jeden nový byt,“ tvrdí demograf Martin Červinka.

„Ještě v roce 2015 dostalo ve všech pražských městských částech dohromady stavební povolení 4000 bytů, v letech 2016 a 2017 pak ročně už jen 2000,“ „Jejich územní rozložení je navíc velmi nerovnoměrné,“ doplňuje Červinka.

„Lokality, kde proběhla nová výstavba, mají příznivou věkovou strukturu tvořenou převážně aktivními skupinami ve věku 25 až 45 let a adekvátním počtem dětí,“ dokládá.

Příkladem mohou být podle něj právě Čakovice. V současné době má jedna z nejmenších pražských městských částí podle aktuálních údajů z radnice bezmála 11 tisíc obyvatel, jen v období 2006 až 2016 jich přibylo více než 4000. V období deseti let byla v této městské části zahájena výstavba 1400 nových bytů v bytových domech. „Čakovický park jako největší z nich nabídl postupně na 700 nových bytů,“ připomíná Červinka.